nieuws

Nieuwe databank maatregelen InfoMil

Geen categorie

 


InfoMil heeft op haar website een vernieuwde
databank met energiebesparende maatregelen gepubliceerd.

Hierdoor is het voor het bevoegd gezag en het bedrijfsleven mogelijk
praktischer en efficiënter aandacht te besteden aan
energiebesparing. InfoMil is de schakel tussen milieubeleid en
uitvoering en informeert overheden over milieubeleid.

Voor 16 branches komen pakketten, bestaande uit checklists en
naslagwerken, beschikbaar met de meest toegepaste energiebesparende
maatregelen. Per branche zijn er ongeveer 30 maatregelen. Voor
kantoren, detailhandel, zorginstellingen en supermarkten is de
informatie nu al beschikbaar. In het najaar komen de pakketten voor de
horeca, opslag- en transportbedrijven, hotels, metaalbewerkende
bedrijven, houtbewerkende bedrijven, autobranche, tankstations en koel-
en vrieshuizen op de website.

De informatie is mede beoordeeld door specialisten van gemeenten,
milieudiensten en brancheorganisaties. Met deze informatie schat de
handhaver van overheden bij het bedrijfsbezoek het
besparingspotentieel.  Vervolgens worden de verplichtingen (uit de
Wet milieubeheer en Activiteitenbesluit) voor de ondernemer
inzichtelijk gemaakt. Door het ontwikkelen van deze documenten over
energiebesparing wordt landelijk een uniforme aanpak bij handhaving op
dit milieuaspect nagestreefd.

Reageer op dit artikel