nieuws

Minister Cramer vereenvoudigt aanleg warmte-koude opslag

Geen categorie

Minister Cramer van Ruimte en Milieu gaat wet- en regelgeving aanpassen om het grootschalig gebruik van warmte-koude opslag (WKO) te stimuleren. Belangrijkste maatregel is het vereenvoudigen van de vergunningsprocedure. Om de bodemkwaliteit te waarborgen gaat zij daarnaast de aanleg en installatie van WKO wettelijk certificeren.

Het vereenvoudigen van de vergunningprocedure gebeurt volgens het zogenaamde verkeerslichtmodel. Dit model is ontleend aan de door minister Cramer in 2008 ingestelde taskforce WKO. In groene gebieden zijn geen strijdige belangen voor de aanleg van WKO. In deze gebieden gaan algemene regels gelden en kan de aanvrager slechts met een melding bij bevoegd gezag volstaan. WKO-projecten in deze gebieden kunnen hierdoor sneller worden gerealiseerd. In oranje gebieden blijft wel een vergunning gelden, maar waar mogelijk met een lichtere procedure. In deze gebieden moet een zorgvuldige afweging worden gemaakt met andere ondergrondse belangen. In gebieden met een rode kleur is WKO feitelijk ongewenst, maar kan ruimte zijn voor maatwerk.

Certificering
Door het grootschalig gebruik van WKO wordt het bewaken van de bodemkwaliteit steeds belangrijker. Partijen moeten kunnen vertrouwen op een kwalitatief hoogwaardig systeem dat de bodem niet beschadigd en dat het beloofde rendement levert. Minister Cramer gaat daarom onder meer de installatie en aanleg van WKO certificeren. Momenteel geldt al een vrijwillige certificering, waar steeds meer partijen aan voldoen. Het is de bedoeling dat in de toekomst alleen nog erkende gecertificeerde bedrijven in de markt actief zijn, die met kennis van zaken handelen en betrouwbaar zijn.

Sniep
Vandaag heeft Minister Cramer de eerste bron geboord van het bijzondere WKO-systeem van project Plantage de Sniep in Diemen. In de gemeente Diemen wordt een duurzame wijk gerealiseerd, die met 1200 woningen het grootste Nederlandse WKO-project in de woningbouw is. Minister Cramer ziet Plantage de Sniep als het goede voorbeeld: “Het gebruik van Warmte Koude Opslag groeit momenteel al met meer dan tien procent per jaar. Als we de groei verdrievoudigen, kunnen we de CO2-uitstoot elk jaar verminderen met wat gelijk staat aan het elektriciteitsgebruik van 600.000 huishoudens. Ik zie warmte-koude opslag als een doorbraak om de uitstoot van CO2 structureel te verlagen. De Sniep laat zien dat dit niet alleen bij kantoren en bedrijfsgebouwen, maar ook bij nieuwe en bestaande woningen heel goed mogelijk is.”

Reageer op dit artikel