congres

Geen categorie

Verslag: 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam (deel 1)

Verslag: 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam (deel 1)

Het belang van warmtepompen voor de afbouw van het gebruik van fossiele brandstoffen was het belangrijkste thema tijdens de 12e IEA Heat Pump Conference 2017 in Rotterdam. Het merendeel van de 180 sprekers ging hierop in. Ze presenteerden projecten en onderzoeken, met in veel gevallen een (bijna) CO2-neutraal resultaat. Dat werd bereikt met warmtepompen, vaak gecombineerd met duurzame energiebronnen.

Met 540 deelnemers afkomstig van over de hele wereld was de 12e IEA Heat Pump Conference 2017 een echt internationaal event. De conferentie vond van 15 tot en met 18 mei plaats in het Rotterdamse World Trade Centre aan de Coolsingel. De bezoekers werden tijdens de eerste congresdag vergezeld door 150.000 fans van de plaatselijke voetbalclub die het behalen van het landskampioenschap vierden.

‘Opwarming van de aarde in toom houden’

Tijdens de officiële opening, op 16 mei, was de rust wedergekeerd en kon iedereen op tijd aanschuiven voor het plenaire programma in de grote zaal. De presentaties gingen vooral over het grotere doel van het gebruik van warmtepompen. Dat is het in toom houden van de opwarming van aarde. Om rampen te voorkomen moet die opwarming onder de 2ᵒC blijven, zo werd door diverse sprekers herhaald.
Dagvoorzitter was Per Jonasson, voorzitter van het International Organization Committee van de IEA Heat Pump Conference. Met het conferentiethema ‘Rethink Energy, Act Now!’ zette zijn organisatie de toon van het congres. De eerste plenaire spreker, Eric Masanet, hoofd energy demand technology unit bij het International Energy Agency (IEA), maakte duidelijk dat het met die actie goed lijkt te komen. Volgens hem wijzen alle ontwikkelingen rond de energietransitie op een momentum voor verduurzaming. Maar of dit zich ook werkelijk voortzet, hangt volgens hem af van de politieke wil om grote stappen te maken. Masanet verklaart het momentum onder meer door de sterke groei van elektrisch aangedreven auto’s en de 2,1 procent daling van de energie-intensiteit op wereldschaal. Dit is het energiegebruik in relatie tot het bruto nationaal product, gemeten over alle landen van de wereld.

De wereld loopt achter

Een momentum is hard nodig, zo constateert Masanet. “De wereld loopt nog achter op het schema dat moet leiden tot een beperkte opwarming van de aarde. Grote stappen worden al wel gezet met elektrische auto’s en zonne-energie. “Wat kunnen we daarvan leren?” Volgens Masanet bedragen de kosten om de opwarming van de aarde binnen de 2 ᵒC te houden meer dan 1.350 miljard euro per jaar. In 2060 moet een CO2-neutrale wereld volgens hem mogelijk zijn. De oplossingen zitten in de integratie van energiesystemen, energieopslag en warmtepompen. Warmtepompen zijn volgens Masanet de kritische factor in de energietransformatie van fossiel naar elektriciteit.

EIA 1
Hans van Steen, hoofd van het Directoraat-Generaal (DG) Energie van de Europese Commissie sprak over de verduurzaming in de EU. “We zijn goed op weg om het doel van 20 procent uit duurzame energiebronnen te halen”, zei Van Steen. “Elke staat heeft een belofte gedaan om aan het totaal bij te dragen. Landen als Italië en diverse Scandinavische en Oost-Europese staten hebben de 20 procent al bereikt. In het algemeen gaat het goed met de groei van wind- en zonne-energie. De transportsector is een achilleshiel; daar moet meer progressie plaatsvinden met betrekking tot de inzet van elektriciteit en bio-energie.” Over de ontwikkelingen rond de warmtepomp was Van Steen een stuk beter te spreken. “De volumes overstijgen de afspraken: Italië, Scandinavië en Frankrijk lopen hierin voorop.” Van Steen is van mening dat burgers een belangrijke rol spelen in de verduurzaming. Zij moeten ten slotte beslissen om in verduurzaming te investeren. “Vanuit de overheid is het belangrijk om de transitie te ondersteunen en administratieve barrières tegen te gaan. We moeten duurzaamheid bovenaan op de EU-agenda houden en we moeten de mogelijkheid hebben om maatregelen te nemen als het niet goed gaat met de verduurzaming. Alleen dan kan EU een leader blijven”, aldus Van Steen.

Volgende week volgt deel 2 van dit verslag over de IEA Heat Pump Conference in Rotterdam.

Reageer op dit artikel