nieuws

Amsterdamse kademuren als mogelijk bronsysteem voor warmtepompen

Bronnen

De gemeente Amsterdam overweegt om kademuren die moeten worden gerenoveerd, te voorzien van funderingspalen met een ingebouwde warmtewisselaar. Daarmee kunnen de muren van de bekende grachten als bronsysteem voor warmtepompen dienen. Sharon Dijksma, wethouder van Verkeer en Vervoer, Water en Luchtkwaliteit, wil er een proef mee starten bij de kademuur van de Leliegracht.

Amsterdamse kademuren als mogelijk bronsysteem voor warmtepompen

Met het nieuwe plan kunnen twee zaken tegelijk worden aangepakt. Eerder dit jaar berichtte het Parool dat een grote aantal kademuren in Amsterdam dringend aan renovatie of reparatie toe is. Tegelijkertijd heeft de gemeente Amsterdam hoge ambities als het gaat om de verduurzaming van de woningvoorraad. Door kademuren op zo’n manier te repareren dat ze meteen als bron voor warmtepompen dienen, kan die verduurzamingsslag deels worden gemaakt met de inzet van warmtepompen zonder buitenunit. In een dichtbebouwde, deels historische stad zijn zowel esthetiek als geluidsproductie mogelijke issues bij deze units.

Energetische efficiëntie

Tijdens een bijeenkomst van de gemeenteraad meldde Dijksma dat bewoners aan de Leliegracht wellicht mee willen werken aan een pilot. Eerder onderzoek zou al hebben aangetoond dat de inbouw van warmtewisselaars in de fundering van kademuren in ieder geval technisch mogelijk is. Of het concept energetisch interessant en efficiënt is, hangt af van de lokale situatie en van de vraag of de afstand tussen de betreffende kademuur en de te verwarmen woningen niet te groot is. Op zich is het gebruik van fundering als thermische bron voor warmtepompen niet nieuw. Op verschillende locaties in Nederland worden zogeheten energiepalen gebruikt voor het verwarmen van woningen.

Bron: Het Parool 

Reageer op dit artikel