nieuws

RVO zoekt nieuwe projecten voor wko-tool

Bronnen

RVO zoekt nieuwe projecten voor wko-tool

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is op zoek naar nieuwe sterprojecten in de wko-tool vanuit de sectoren agro, industrie en gebouwde omgeving.

De webapplicatie wko-tool is sinds eind 2010 beschikbaar. Hiermee kunnen woningeigenaren en bouwprojectontwikkelaars een quickscan uitvoeren om de mogelijkheden te onderzoeken van warmte- koudeopslag voor een bouwlocatie. Het instrument is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en ontsloten onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. In de afgelopen jaren is de tool technisch verder verfijnd.

Wko-tool

De wko-tool toont alle in Nederland geregistreerde wko-systemen. Van deze systemen wordt de locatie getoond, en er wordt aangegeven of het om een open of een gesloten systeem gaat. Dat wil zeggen of het systeem gebruik maakt van warmte/koude van het grondwater of via buizen (zogenaamde warmtewisselaars) die zich in de bodem bevinden.

Sterprojecten

Wie nu de sterren op de landkaart aanklikt, kan verhalen lezen van tevreden gebruikers en beheerders van wko-installaties. Het ministerie van I&M vindt het belangrijk dat er steeds meer goede voorbeelden beschikbaar zijn van wko op locaties waar dit goed werkt. Daarom zoekt RVO nu nieuwe sterprojecten vanuit de sectoren agro, industrie en gebouwde omgeving. Via het formulier Sterprojecten meldt u uw sterproject aan. RVO beoordeeld of dit project daadwerkelijk een sterproject is. Als dit zo is, wordt het project in overleg met u aan de wko-tool toegevoegd.

Reageer op dit artikel