'Veel ZZP'ers werken zonder vereist certificaat aan F-gasinstallaties'

Om aan met F-gassen gevulde splitwarmtepompen, -airco's en koelinstallaties te mogen werken, is een BRL 100-bedrijfscertificaat en BRL 200-persoonscertificaat nodig. Bij controles van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT) blijken veel zelfstandige monteurs niet aan die eis te voldoen. Dit vertelde een ILT-inspecteur onlangs in een interview op de website van STEK (Stichting Emissiepreventie Koudetechniek).