Uitstel inwerkingtreding Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

De inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is verschoven van 1 januari 2013 naar 1 juli 2013. De reden hiervoor is dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zekerheid wil dat de meldverplichtingen van dit besluit volledig functioneren in het Omgevingsloket online (Olo), zodra deze nieuwe regels gaan gelden.

Dit vind je misschien ook interessant