Gebruikersplatform Bodemenergie ook in 2015

Gebruikersplatform Bodemenergie is van start. De startbijeenkomst trok zeventig enthousiastelingen die bodemenergiesystemen gebruiken aan om samen te werken, kennis te delen en belangen te behartigen. En zal daarom in 2015 verder gaan.