Nieuwe overheidswebsite iplo.nl met informatie over koudemiddelen

Iplo staat voor Informatiepunt Leefomgeving en is een platform waarmee de overheid informatie verstrekt over de Omgevingswet en de leefomgeving. De nieuwe website van dit informatiepunt is iplo.nl; hij vervangt Infomil.nl.