artikel

Proef met ‘energienet van de toekomst’ succesvol afgerond

Techniek

Proef met ‘energienet van de toekomst’ succesvol afgerond

Netbeheerder Stedin heeft afgelopen week de evaluatie van het energieproject Hoog Dalem gepubliceerd. De Gorinchemse ‘all electric’ wijk, die 42 huishoudens telt, was de afgelopen drie jaar een proeftuin waarin zonnepanelen, een ‘slim’ energiesturingssysteem, accu’s en warmtepompen aan elkaar werden geknoopt. De belangrijkste conclusie: een nieuwbouwwijk zonder aardgas is goed mogelijk.

De proeftuin moest antwoord geven op drie vragen:
• Is een elektriciteitsnetwerk zoals we het vandaag de dag ontwerpen opgewassen tegen de energievraag van morgen, waarin aardgas geen rol meer speelt?
• Hoe benutten we lokaal opgewekte (zonne)stroom optimaal en welke rol kan opslag van energie daarbij spelen?
• Hoe beoordelen gebruikers/bewoners de oplossingen die worden ontwikkeld, en hoe gaan ze er in de praktijk mee om?
David Peters, directeur Strategie & Innovatie van Stedin: “Voor Stedin is proeftuin Hoog Dalem een succes. Op de vooraf gestelde vragen zijn antwoorden gekomen waarmee Stedin verder kan werken aan het creëren van infrastructuren voor de energietransitie.”

Meer capaciteit op stroomkabels

De energienetten die Stedin ontwerpt gaan tenminste veertig jaar mee, reden waarom het belangrijk is voor de netbeheerder om te weten hoe het energienet van de toekomst eruit ziet. Door een toename van het gebruik van elektriciteit – bijvoorbeeld door de verdere uitrol van warmtepompen en elektrische auto’s – en de teruglevering van duurzame energie door zonnepanelen is er veel meer capaciteit op stroomkabels nodig.

Door een toename van het gebruik van elektriciteit is er veel meer capaciteit op stroomkabels nodig

Rol van energieopslag

De proeftuin heeft uitgewezen dat de kabels die tegenwoordig bij nieuwbouwwijken worden gebruikt, de uitdagingen van de toekomst aankunnen. Ze hebben voldoende capaciteit om een volledig geëlektrificeerde wijk zonder aardgasnet van energie te voorzien. Ook is gebleken dat energieopslag in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen. Ondanks dat in deze pilot de accu’s qua capaciteit nog niet geoptimaliseerd waren – bij de start van de pilot was er slechts een beperkt aanbod van accu’s – blijkt dat de huishoudens er 20 tot 50 procent méér zelf opgewekte zonnestroom door gebruiken. Het slimme sturingssysteem USEF, dat bepaalt wanneer een accu op- of ontlaadt, speelde in de proeftuin een belangrijke rol om pieken in de energievraag te verminderen.

Het belang van deelnemersmotivatie

In de proeftuin is regelmatig onderzoek gedaan naar de beleving door de deelnemers. Uit het ervaringsonderzoek blijkt dat als de deelnemers echt betrokken worden en kunnen meedenken over het geïmplementeerde energiesysteem, de slagingskans van het project wordt vergroot, net als de acceptatie van het energiesysteem bij de gebruikers. “Zonder gemotiveerde bewoners, geen geslaagde proeftuin”, aldus Stedin.

> Lees ook over de eerder dit jaar gesloten Green Deal voor aardgasloze verwarming van woningen.

Reageer op dit artikel