nieuws

Onderzoekers ontwikkelen ‘specifiek Nederlandse’ warmtepomp

Sector

‘Typisch Nederlandse’ woningbouw heeft een aantal kenmerken die een obstakel kunnen zijn bij de toepassing van lucht/water-warmtepompen. Zo is de installatieruimte vaak beperkt en maakt dichte bebouwing het lastig om een goede opstellingsplek voor de buitenunit te vinden. Binnen het project HP-Launch (High Performance Little Air Unit Natural Charge Heatpump) wordt een specifiek op de Nederlandse situatie gerichte warmtepomp ontwikkeld, als antwoord op deze uitdagingen.

Onderzoekers ontwikkelen ‘specifiek Nederlandse’ warmtepomp

Binnen het project HP Launch werken de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Haagse Hogeschool samen met de bedrijven MMID, Re/gent, Business Development Holland en TransferWorks. De zes organisaties ontwikkelen een prototype lucht/water-warmtepomp voor bestaande Nederlandse woningbouw. Naar verwachting wordt het ontwerp ervan in het komend half jaar afgerond. Daarna wordt het gratis beschikbaar gesteld aan de warmtepompindustrie, zodat het kan worden uitontwikkeld tot een marktklaar systeem.

Kortere terugverdientijd

Bij de ontwikkeling van het prototype staan verschillende doelstellingen centraal. Ten eerste moeten een hoog rendement en efficiënt systeemontwerp tot een kortere terugverdientijd leiden. Daarnaast moet het nieuwe apparaat dusdanig compact zijn dat het in een beperkte installatieruimte past, en moet de geluidsproductie beperkt blijven. Tot slot is het de bedoeling dat de warmtepomp gebruikmaakt van het natuurlijke koudemiddel propaan in plaats van HFK’s – die bij lekkage een sterk broeikaseffect hebben. Om propaan te kunnen toepassen, worden maatregelen worden getroffen om de risico’s op brand en explosie te beperken.

‘Door het dak gestoken’ warmtepomp

De partners in het project hebben mede op basis van de input van deskundigen gekozen voor een ontwerp waarbij de warmtepomp als het ware ‘door het dak’ wordt gestoken, zodat de buitenunit als een schoorsteen boven het dak torent. Volgens de initiatiefnemers geeft dit een vertrouwde en compacte uitstraling, en veroorzaakt dit ontwerp weinig (geluids)hinder. De warmtepomp wordt samengesteld uit lichte materialen zoals kunststoffen en schuimen, zodat het gewicht van de installatie wordt gereduceerd, warmteverlies en koudebruggen worden vermeden de geluidsproductie verder beperkt blijft. Bijkomend voordeel is dat hele warmtepomp van binnenuit de woning kan worden geïnstalleerd en onderhouden, door één persoon.

Dit bericht is een sterk verkorte samenvatting van een eerder verschenen artikel

Meer weten?

Op het Nederlands Warmtepomp Congres, dat aanstaande woensdag (9 oktober) plaatsvindt in ‘s-Hertogenbosch, geeft Geert Doornbos, een van de participanten in HP-Launch, een presentatie over het project en de vorderingen die zijn gemaakt.
Het volledige programma en informatie over de wijze van inschrijving voor het congres zijn te vinden op de congreswebsite.

Abonnees van Vakblad Warmtepompen krijgen 100 euro korting op de toegangsprijs.

Reageer op dit artikel