nieuws

‘Het belang van integraal denken bij verduurzaming’

Sector

De verduurzaming van woningen en kantoren vergt een vooruitziende blik. Is een warmtepomp op dit moment de meest voor de hand liggende keuze, of is het verstandiger om eerst te investeren in andere maatregelen? Otto Pasker, directeur van adviesbureau Duinwijck, benadrukt het belang van een planmatige, integrale aanpak waarbij op slimme momenten wordt geïnvesteerd.

‘Het belang van integraal denken bij verduurzaming’

“Kijk tien jaar vooruit, bepaal wat op dat moment moet zijn gerealiseerd en hoe je daar naartoe werkt”, vat Pasker die planmatige aanpak samen. Slimme investeringsmomenten hangen daarbij samen met verbouwingen die toch al aan de orde zijn: “Als je weet dat je over vier of vijf jaar het dak van je huis of kantoor wilt vervangen, is het logisch om daar op te wachten met dakisolatie. Wellicht zijn andere ingrepen op dit moment logischer, bijvoorbeeld het plaatsen van HR-beglazing bij kozijnen die aan vervanging toe zijn. Door ingrepen op die manier te combineren, kan veel geld worden bespaard.”

Volgorde van maatregelen

Naast planmatig denken en slim investeren, noemt Pasker nog een derde belangrijk aspect: integraliteit. Daarmee bedoelt hij dat goed moet worden nagedacht over verstandige combinaties van maatregelen, en de volgordelijkheid waarin ze worden toegepast. Daar komt wat rekenwerk bij kijken. Pasker: “Wat levert het bijvoorbeeld aan energiebesparing op als je de schil extra isoleert, wat levert het op als je de schil niet aanpakt maar de hr-ketel vervangt door een warmtepomp, en wat gebeurt er als je het allebei doet? Daarbij zijn twee dingen van belang. Ten eerste de volgorde; zoals bekend heeft het weinig zin om in een slecht geïsoleerd pand een warmtepomp te plaatsen. Maar daarnaast moet je ook beseffen dat je met isolatie veel meer energie bespaart per geïnvesteerde euro dan met een warmtepomp. Pas als je de bouwkundige maatregelen hebt genomen, kun je een betaalbare warmtepomp plaatsen, gasloos worden en hiermee nog meer energie besparen.”

Bouwkunde en installatietechniek

Bij veel van de klanten van Duinwijck, zoals corporaties, ontbreekt dergelijke kennis omdat er geen technische mensen meer werken. Pasker: “Vroeger waren er bouwkundigen in dienst die ons inschakelden voor installatietechnisch advies. Die bouwkundigen worden echter steeds vaker vervangen door procesmanagers, en die hebben zowel behoefte aan bouwkundig als installatietechnisch advies.  Daarom hebben wij tegenwoordig kennis over beide werkvelden – bouwkunde en installatietechniek – in huis, zodat we ze integrale ondersteuning kunnen bieden. Het is immers inefficiënt als voor beide werkvelden verschillende adviseurs moeten worden ingehuurd.”

Voorbeeld uit de praktijk

Dat het integrale denken nog niet in de hele markt is doorgedrongen, blijkt uit een praktijkvoorbeeld. Een bedrijfseigenaar vroeg Duinwijck om advies over de verduurzaming van zijn kantoorgebouw. “Hij was er trots op dat hij het pand had laten opknappen, en wilde het nu verduurzamen middels een warmtepomp”, vertelt Pasker. “Dat is mogelijk, vertelde ik hem. Maar dan gaan we als eerste je splinternieuwe vloer openbreken om er leidingen voor vloerverwarming in te frezen. Dat bleek een flinke teleurstelling voor hem, en we hebben hem ook niet verder kunnen helpen. Dit was het gevolg van ad-hoc denken, waarbij niet wordt stilgestaan bij de consequenties van alle stappen die je kunt zetten om in dit geval je bedrijfsgebouw te verduurzamen. Enorm zonde van de investering, en van de gemiste mogelijkheden om het gebouw zo duurzaam mogelijk te maken.”

Warmtepomp Congres

Meer weten over het belang van de integrale aanpak? Otto Pasker geeft een presentatie over dit onderwerp op het Nederlands Warmtepomp Congres 2019, dat op 9 oktober plaatsvindt in Den Bosch. Meer informatie: www.nederlandswarmtepompcongres.nl

Reageer op dit artikel