nieuws

Woordenlijst geeft uitleg over belangrijkste termen energietransitie woningbouw

Sector

Als het om de energietransitie in de gebouwde omgeving gaat, worden allerlei termen gebruikt die voor verwarring zorgen. Wat houdt bijvoorbeeld de regeling EnergieMaatregelen op Gebiedsniveau (EMG) in, wat is het verschil tussen een ‘energieneutrale’ en ‘nul-op-de-meter’ woning, en waarom is NOM niet hetzelfde als ‘nul-op-de-rekening’? 

Woordenlijst geeft uitleg over belangrijkste termen energietransitie woningbouw

Energielinq, het kennisplatform van Stroomversnelling, heeft alle relevante begrippen op een rij gezet. In het overzicht van Energielinq wordt uitleg gegeven over de belangrijkste begrippen die vaak voorbijkomen in discussies over het energieneutraal maken van de gebouwde omgeving.
Alle begrippen zijn daarbij op alfabetische volgorde geplaatst en van een kleurtje voorzien. Rood gemarkeerde begrippen zijn energiegerelateerd (bijvoorbeeld ‘Nul-op-de-meter’), groen gemarkeerde begrippen hebben een economische achtergrond (bijvoorbeeld ‘Woonlasten’),  blauw gemarkeerde begrippen hebben een relatie met technische of functionele prestaties (bijvoorbeeld ‘NOM-keur’) en paars gemarkeerde begrippen betreffen sociale aspecten (bijvoorbeeld ‘Bewonersbeleving’).

De totale lijst telt om en nabij de 40 begrippen en is in te zien op de website van Energielinq.

Reageer op dit artikel