nieuws

Jongeren relatief optimistisch over verduurzaming woning

Sector

Meer dan 60 procent van de Nederlanders met een huur- of koopwoning denkt weleens serieus na over het verduurzamen van de woning. Met name jongeren tot 30 jaar lijken daarbij optimistisch. Dat blijkt althans uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht het bedrijf Offerteadviseur.

Jongeren relatief optimistisch over verduurzaming woning

Voor het onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Panelwizard, zijn ruim duizend Nederlanders ondervraagd. Zes op de tien deelnemers noemen ‘financiële overwegingen’ als voornaamste reden om hun woning te ‘vergroenen’. Iets meer dan de helft van de respondenten stelt positiever dan een jaar geleden te zijn, als het om energiebesparende maatregelen zoals een warmtepomp of zonnepanelen gaat. De bereidheid om te verduurzamen lijkt het sterkst onder veertigers (66 procent), een cohort waarbinnen ook jongeren tot dertig jaar hoog scoren.
“Het lijkt erop dat jongeren steeds kritischer kijken naar het energieverbruik van hun eigen huis of huurwoning”, zegt Ibrahim Agdere van Offerteadviseur, een onafhankelijke website voor de aanvraag en vergelijking van woninggerelateerde offertes. “Ingrepen zijn niet goedkoop en het duurt vaak jaren voordat je ze als consument hebt terugverdiend. Vaak zijn dertigers minder kapitaalkrachtig dan oudere generaties. Dat zij deze dure maatregelen overwegen, laat zien dat de verduurzaming van een woning niet alleen een financiële kwestie betreft.”

Over het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door Panelwizard in opdracht van Offerteadviseur, onder 1.022 Nederlanders van 18 jaar en ouder met een koop- of huurwoning. Bij de selectie van de respondenten is rekening met gehouden met representatieve spreiding wat betreft geslacht, leeftijd, gezinssituatie, arbeidsparticipatie, opleiding en provincies. Bij het beantwoorden van de stellingen had men de keuze uit de opties ‘eens’ en ‘oneens’.

Forse investeringen

Ondanks de bereidheid om energiebesparende maatregelen te treffen, heeft het overgrote deel van de respondenten twijfels over de financiële haalbaarheid ervan. Zo stelt 72 procent dat ze voor de gemiddelde consument niet betaalbaar zijn. Onder jongeren tot dertig jaar is dit echter ‘slechts’ 59 procent. Agdere: “Ik begrijp deze twijfels. Om je huis een energielabel op te laten schuiven, ben je als consument ongeveer vijfduizend euro kwijt. Dat is voor veel mensen een grote investering, maar er zijn vanuit de Rijksoverheid veel subsidies beschikbaar. Wanneer je bijvoorbeeld besluit een warmtepomp aan te schaffen, kom je al snel in aanmerking voor een subsidie tot duizend euro. Ook de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) kan het extra zetje geven om te verduurzamen.”

Twijfels over ‘volledig energieneutraal’

Opvallend genoeg hebben de ondervraagden grote twijfels over de haalbaarheid van een volledig energieneutraal huis. Zo stelt driekwart van de respondenten dat hun woning nooit helemaal energieneutraal zal worden. Wederom zijn dertigers daarbij het meest optimistisch.  37 procent van hen verwacht dat hun huis in een zogenaamde ‘nulwoning’ kan worden getransformeerd. Agdere: “Voor de meeste mensen is het een ‘Hercules-taak’ om hun woning volledig zelfvoorzienend te maken. Maar dit is geen goede reden om er niet mee aan de slag te gaan. Alle kleine beetjes helpen, en ook als de woning niet direct volledig energieneutraal is, hebben ingrepen al snel milieuvoordelen en leveren ze een kostenbesparing op.”

> Leestips:
Rijk geeft tot 15.000 euro subsidie voor isoleren woning
Opmars warmtepomp leidt niet tot daling in verkoop hr-ketels
Betaalbare oplossingen aardgasvrij maken van oudere rijwoningen
Woningeigenaar leent liever voor ‘losse warmtepomp’ dan voor NOM

Reageer op dit artikel