nieuws

‘Energiegebruik airconditioning moet onderdeel zijn van Klimaatakkoord’

Sector

De opwarming van de aarde zorgt wereldwijd voor een sterke groei in de verkoop van airconditioners. Het Internationale Energie Agentschap waarschuwt er al jaren voor dat dit gepaard gaat met een enorme toename in de elektriciteitsvraag. Overheden houden daar in hun klimaatbeleid nauwelijks rekening mee, en het is ook geen onderwerp in het Nederlandse Klimaatakkoord.

‘Energiegebruik airconditioning moet onderdeel zijn van Klimaatakkoord’

Eerder dit jaar hield Klimaatverbond Nederland –  waarin lokale overheden en de waterschappen samenwerken aan de energietransitie – een enquête onder gemeenten. Daarbij stond de vraag centraal of en hoe men rekening houdt met de toenemende energievraag die wordt veroorzaakt door koeling. Het bleek onontgonnen gebied: op een enkele gemeente na wordt vrijwel nergens stilgestaan bij de toename in de elektriciteitsvraag die het gevolg is van aircogebruik. “In de plannen van overheden voor de energietransitie ligt de focus grotendeels op warmte en warmtenetten”, stelt Jan Engels, kwartiermaker koeltebeleid, op de website van Klimaatverbond Nederland. “Een warmtenet zorgt er inderdaad voor dat een wijk van het gas af kan, maar geeft geen antwoord op de groeiende koeltevraag.”

Toename energievraag voor koeling

Volgens Klimaatverbond Nederland heeft de huidige EPC-norm voor woningen voor een verschuiving in de energiebehoefte gezorgd. In goed geïsoleerde woningen is een groter deel van de energievraag gerelateerd aan warmtapwater dan aan ruimteverwarming, en de energievraag van koeling zou ‘bijna net zo groot zijn’ als die voor ruimteverwarming. Waar Klimaatverbond dit laatste op baseert is niet duidelijk, maar aannemelijk is dat het aandeel voor koeling in de toekomst alleen maar groter zal worden, onder invloed van klimaat-verandering en steeds scherpere bouwnormen. Volgens Engels van Klimaatverbond wordt het geïllustreerd door ervaringen met de eerste woningen die middels na-isolatie naar NOM zijn gerenoveerd: “Er zijn veel klachten over hitte in deze woningen, waardoor mensen weer koelapparaten gaan aanschaffen.”

Samsom: ‘energieverbruik airco’s valt mee’

Ook in het Nederlandse Klimaatakkoord is de energievraag van ‘koeling’ van woningen niet als onderwerp meegenomen. In een artikel in Het Parool stelt een woordvoerder van het Planbureau voor de Leefomgeving (dat de maatregelen in het akkoord doorrekent) dat er wel een beeld is van de hoeveelheid energie die nodig is voor koeling van utiliteitsgebouwen, maar dat “ook met de koeling van huizen rekening zou moeten worden gehouden.” In hetzelfde artikel stelt Diederik Samsom, voorzitter van de ‘Klimaattafel gebouwde omgeving’ voor het Klimaatakkoord, dat hij niet weet dat het PBL de cijfers niet heeft meegenomen. Maar Samsom meent dat het extra energieverbruik door airco’s wel meevalt: “Zo vreselijk groot is die blinde vlek niet.’’

Reageer op dit artikel