nieuws

Strengere eisen en half jaar uitstel voor BENG

Sector

De aanstaande invoering van de nieuwe BENG-systematiek (Bijna EnergieNeutrale Gebouwen) leidt al bijna een jaar tot veel discussie, onder andere over een ‘onhaalbare’ invoerdatum, en ‘te slappe’ eisen. Gisteren stemde de ministerraad in met een voorstel van minister Ollongren, waarmee een einde aan alle onrust zou moeten komen.

Strengere eisen en half jaar uitstel voor BENG

De BENG-systematiek kent een onrustige voorgeschiedenis. Eerst ontlokten nieuwe eisen een storm van kritiek, en vervolgens bleek 1 januari 2020 – de datum waarop het huidige EPC-stelsel plaats moest maken voor BENG – onhaalbaar. Gisteren stemde de ministerraad in met een nieuw voorstel van minister Ollongren dat aan kritiek op beide punten tegemoet komt.

Aanscherping van ‘BENG 1’

Door het aangenomen voorstel voor wijziging van het Bouwbesluit worden de BENG-eisen alsnog strenger, en wordt invoering ervan met een half jaar uitgesteld. De strengere eisen die aan BENG worden gehangen, komen voort uit de internetconsultatie die de afgelopen maanden plaatsvond. Bij die consultatie kwamen ‘diverse’ reacties bij de overheid binnen. Volgens Ollongren kwam daar in ieder geval uit naar voren dat ‘BENG 1’ (een van de drie BENG-eisen die samen de huidige EPC-eis vervangen) kan worden aangescherpt. BENG 1 heeft betrekking tot de maximale energiebehoefte van een gebouw, en voor de meeste tussenwoningen wordt deze eis verscherpt van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr. Ook een deel van hoek- en twee-onder-een-kapwoningen en een beperkt deel van de vrijstaande woningen krijgt te maken met een aangescherpt ‘BENG 1’-regime.

Invoering per 1 juli 2020

Een ander punt waar via de internetconsultatie veel reacties op binnenkwamen, is de invoerdatum van BENG. Eerder werd al aangegeven dat de software voor de BENG-rekenmethode (NTA 8800) zes maanden voor invoering van de BENG-systematiek klaar zou moeten zijn. De ontwikkelaars van deze UNIEC 3-software gaven ruim een jaar geleden al aan dat ze het pakket in de laatste maanden het huidige kalenderjaar kunnen laten valideren en bekrachtigen. Dit betekent dat de software dus niet ‘zes maanden vóór invoering’ klaar is, en dat 1 januari 2020 vanuit dat oogpunt een onhaalbare invoerdatum is. In het nu door de ministerraad aangenomen voorstel is daarom een half jaar uitstel opgenomen. BENG wordt daardoor ingevoerd op 1 juli 2020.

Reageer op dit artikel