nieuws

Samenwerking voor snellere verduurzaming van woonwijken

Sector

Om voor voldoende technische vakmensen voor de verduurzaming van woonwijken te zorgen, slaan Techniek Nederland en meer dan twintig andere landelijke partijen uit het bedrijfsleven, de overheid, onderwijs en vakbonden de handen ineen. De samenwerking moet ook leiden tot technologische vernieuwing. Afgelopen week werd met het tekenen van de intentieverklaring ‘Mensen maken de transitie’ het startsein gegeven.

Samenwerking voor snellere verduurzaming van woonwijken

Het is een understatement om te zeggen dat technisch personeel moeilijk is te vinden. Door samen te werken hopen de ondertekenaars van de intentieverklaring meer vakmensen aan te trekken en ze slimmer in te zetten: met ‘de juiste man op de juiste plek’ kan de verduurzaming van woonwijken meer geïndustrialiseerd worden aangepakt, is het idee hierachter.

‘Tempo verduurzaming moet omhoog’

“Op deze manier wordt het haalbaar om jaarlijks 50.000 woningen te verduurzamen. Dat tempo moet omhoog naar 200.000 per jaar om in 2050 alle woningen duurzaam te hebben”, aldus Claudia Reiner, vice-voorzitter van Techniek Nederland. Mariëtte Hamer, voorzitter van de SER, vult aan: “Arbeidsmarkt en scholing bepalen het tempo van de verduurzaming. Met deze samenwerking houden we de vaart erin. Hij biedt volop kansen voor een duurzame toekomst, een betaalbare transitie en een innovatieve economie waar iedereen in meedoet.”

‘Lerende wijkgerichte aanpak’

De intentieverklaring draait om een aantal speerpunten:
• Door middel van baangaranties willen werkgeverspartijen nieuwe vakkrachten aantrekken.
• Focus op het goed organiseren van het werk dat in de wijken nodig is – en wat dat betekent voor innovatie, werkprocessen en vaardigheden van mensen.
• Wijken leren van elkaar: ervaringen op technologisch, organisatorisch en sociaal vlak worden gedeeld en gebruikt voor de verduurzaming van wijken die volgen.
• Het betrekken van onderwijs en onderzoek; de zogenaamde ‘lerende wijkgerichte aanpak’.

Een kernteam van zeven ondertekenende partijen (Techniek Nederland, Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, 4TU, FNV) zal in vier pilotgebieden starten. Van daaruit kan het project volgens de initiatiefnemers verder groeien, in samenwerking met de lopende 27 gemeentelijke proeftuinen voor verduurzaming van wijken.

De volgende partijen ondertekenden de intentieverklaring:
Techniek Nederland
Bouwend Nederland
Netbeheer Nederland
FME
Werkgeversvereniging WENB
Koninklijk Instituut Van Ingenieurs
Aannemersfederatie Nederland
FNV
FNV Bouwen en wonen
CNV
VNO-NCW
Sociaal Economische Raad
MBO Raad
SBB
Vereniging Hogescholen
4TU
NRTO
Topsector Energie
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
UWV
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Reageer op dit artikel