nieuws

Bouwketen verwacht iets minder harde groei in 2019

Sector

Het nieuwe jaar belooft opnieuw goed te worden voor de bouw. De Monitor Bouwketen van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) laat weliswaar zien dat de conjunctuurindicatoren voor 2019 iets minder positief zijn dan zes maanden geleden, maar het beeld is nog altijd gunstig. Dat geldt zowel voor architectenbureaus en bouwbedrijven, als voor installateurs.

Bouwketen verwacht iets minder harde groei in 2019

De meeste bedrijven in de bouwketen verwachten meer omzet en een groei van het personeelsbestand. Daarmee is de prognose van de werkgelegenheid in de bouw voor het achtste achtereenvolgende halfjaar positief. Ook de feitelijke werkgelegenheid en de openstaande vacatures laten zien dat de groei er nog altijd in zit.

Hogere productie

In 2018 lag de productie van de bouwketen 6,5 procent hoger dan een jaar eerder. De utiliteitsbouw en de grond-, weg- en waterbouw laten de grootste productiestijging zien, op de voet gevolgd door de woningbouw. Ook de omzet van de bouwsector zat in 2018 flink in de lift. Woningbouw en utiliteitsbouw boekten samen een omzetstijging van ruim 11 procent. Eén op de drie bedrijven in de bouwketen verwacht dat de omzet in de komende drie maanden zal stijgen. Het aandeel bedrijven dat een daling van de omzet verwacht, is iets groter geworden en bedraagt nu zo’n 10 procent. De totale omzetverwachting is in de hele bouwketen iets lager dan een half jaar geleden.

Aanhoudend personeelstekort

Werkgevers in de bouwketen zijn onverminderd op zoek naar werknemers die zij steeds vaker een vast dienstverband aanbieden. In het derde kwartaal van 2018 lag het aantal werknemers in de sector 4 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het vervullen van openstaande vacatures is in de loop van 2018 moeilijker geworden. Per duizend banen waren er in het genoemde kwartaal 51 vacatures. Een jaar eerder waren dat er 42.

Omzetstijging in alle schakels

Het EIB deelt de bouwketen in vier schakels in: architectenbureaus, ingenieursbureaus, bouwbedrijven en installatiebedrijven. De omzetstijging in de sector is in alle schakels terug te zien:

• Architectenbureaus
De gemiddelde orderportefeuille van nieuwe opdrachten liet in het vierde kwartaal van dit jaar een lichte daling zien en kwam uit op 5 maanden. Een kwart van de architectenbureaus verwacht dat de omzet zal toenemen en één op de tien bureaus denkt binnenkort nieuw personeel aan te nemen.

• Ingenieursbureaus
In vergelijking met het voorjaar steeg de orderportefeuille van de ingenieurs het afgelopen halfjaar tot 5,8 maanden. Drie van de tien ingenieursbureaus rekent op een hogere omzet, terwijl een kwart denkt nieuw personeel te gaan aantrekken.

• Bouwbedrijven
Bouwbedrijven hebben dit najaar gemiddeld voor bijna tien maanden aan orders in portefeuille, net als in het eerste halfjaar. Bijna vier van de tien bedrijven denkt dat de omzet zal stijgen. Het aantal bouwbedrijven dat verwacht personeel te gaan aantrekken, is iets gedaald.

• Installatiebedrijven
In de installatiebranche is de werkvoorraad iets gedaald, maar met bijna acht maanden nog altijd aanzienlijk. Hetzelfde geldt voor de verwachtingen ten aanzien van omzet en werkgelegenheid; een lichte daling, maar onveranderd positief.

Online beschikbaar als PDF

De Monitor Bouwketen wordt ieder half jaar opgesteld, in opdracht Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus, Bouwend Nederland, Koninklijke NLingenieurs en Uneto-VNI (vanaf januari Techniek Nederland). De laatste editie is via deze link in te zien als PDF.

> Leestip: Zowel in Utrecht als in Zuid-Holland werd deze zomer voor het eerst bij een meerderheid van alle nieuwbouwprojecten geen aardgasaansluiting meer aangevraagd.

> Leestip: “Een zwalkende overheid vertraagt de verduurzaming”, stelt Rimme van der Ree.

> Leestip: Energiebedrijf Cogas en woningcorporatie WBO Wonen willen op grote schaal hybride warmtepompen gaan toepassen in Oldenzaal. 

Reageer op dit artikel