nieuws

“De energietransitie biedt talloze kansen”

Sector

De overstap van aardgas naar all-electric houdt de gemoederen bezig; in de media wordt er volop over gediscussieerd, en installateurs, architecten en andere partijen in de bouwkolom buigen zich het hoofd over de beste strategie. “Er is aardig wat onrust ontstaan, maar met een goede aanpak biedt de energietransitie grote kansen”, stelt Rob Sparnaay, business developmentmanager van Solar Nederland B.V.

“De energietransitie biedt talloze kansen”

Solar Nederland is een technische groothandel die op tal van terreinen producten, services en onafhankelijk advies levert, of het nu om elektrotechniek, sanitair, verwarming of ventilatietechniek gaat. Door de aandacht voor het gasvrij maken van nieuwbouw en bestaande bouw krijgt het bedrijf steeds vaker de vraag van installateurs en andere marktpartijen om mee te denken over de beste insteek bij bijvoorbeeld een nul-op-de-meter-project. Sparnaay: “Als in de krant of op TV over de energietransitie wordt gesproken, staat de telefoon bij ons soms roodgloeiend. De verhalen over de energietransitie zorgen voor aardige wat onrust. De overheid vereist dat we van het gas gaan, maar veel installateurs en andere partijen in de bouwkolom weten niet goed welke aanpak daar in de praktijk bij hoort. Net als welke eisen aan zo’n type installatie worden gesteld. Daar willen ze graag in worden ondersteund.”

Energietransitie biedt kansen

In de gesprekken die volgen, wijst Solar Nederland er nadrukkelijk op dat de energietransitie vooral als een uitdaging wordt gepresenteerd en dat hij ook prachtige kansen met zich meebrengt. Er komen immers nieuwe projecten, de vraag naar innovatieve systemen neemt toe, en daarbij kun je langer bij de klant betrokken blijven na installatie, voor service en onderhoud. “We denken daarbij graag mee over de beste manier om die kansen te verzilveren”, stelt Sparnaay: “Daaruit blijkt meteen dat we meer zijn dan een ‘doorsnee’ technische groothandel. Zo hebben we bijvoorbeeld onze eigen Technische Services afdeling en Solar School. Door de samenwerking tussen klant en Technische Services leggen we klantambities en behoeften bloot, om alle stakeholders optimaal te kunnen bedienen. Zo bieden we nu bijvoorbeeld een warmtepomp-oplossing aan zonder buitenunit. Dat resulteert in minder geluidsoverlast en esthetisch mooier plaatje. Tevens kunnen we indien wenselijk meteen een levensbestendige wonen-oplossing mee verwerken.

Onafhankelijk advies

Bij advies over een concreet project wordt altijd ‘op maat’ gedacht, vervolgt Sparnaay: “Het hangt volledig van de eindgebruikersvraag, situatie en budgetten af wat het optimale systeem is. Daarbij kan een al dan niet hybride warmtepomp een belangrijke rol spelen, maar we stellen nadrukkelijk dat het ook goed is om verder te kijken. Soms kun je aanvullende maatregelen treffen zodat het totaalsysteem meer rendement heeft, en er zijn ook situaties denkbaar waarin een alternatieve keuze beter past. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de combinatie van douchewarmte terugwinning in combinatie met een minder zware warmtepomp.  Per geval kijken we samen met de installateur wat het optimale resultaat geeft; daarbij zijn we onafhankelijk, we zijn op geen enkele manier gebonden aan merken of systemen.”

Het belang van monitoring

Overigens mag één systeemonderdeel volgens Sparnaay in geen enkel (NOM)project ontbreken: energiemonitoring. Vaak wordt het onterecht als sluitpost gezien, stelt hij: “Je kunt een prachtig systeem installeren waarmee een woning Nul-op-de-meter is geworden, maar toch problemen ondervinden als er na oplevering niet goed wordt gemonitord. Door zowel de installateur als de bewoner real-time inzicht te geven in het energiegebruik kunnen technische storingen voortijdig worden verholpen. Misschien nog wel belangrijker is dat je ermee kunt voorkomen dat bewoners na een jaar toch een energierekening voor hun NOM-woning ontvangen, met veel teleurstelling en discussies als gevolg. Als tijdig zichtbaar is dat ze veel meer energie gebruiken dan hun woning opwekt, kan de installatie wellicht nog worden aangepast of advies worden gegeven over de invloed van bewonersgedrag.”

Presentatie op Warmtepomp Congres 2018
Solar Nederland verzorgt op het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 een deelsessie over ‘integrale oplossingen’ die aansluiten bij de energietransitie. Daarbij wordt onder andere ingegaan op systeemkeuzes waarbij een warmtepomp wordt aangevuld, of die er mogelijk als alternatief voor dienen. De sessie wordt verzorgd door Rob Sparnaay (Business Development Manager, Solar) en Johan Frenken (Adviseur Duurzame Techniek bij Van den Hoff Installatiebedrijf BV). Frenken spreekt daarbij met name vanuit zijn praktijkervaring met warmtepompen en andere systeemconcepten.
Alle informatie over dit congres (programma, inschrijven, deelsessies – waaronder die van Solar Nederland) staat op de congreswebsite.


Reageer op dit artikel