nieuws

RVO.nl organiseert ‘online chat’-spreekuur over verduurzamen van woningen

Sector

RVO.nl organiseert ‘online chat’-spreekuur over verduurzamen van woningen

Eens in de twee weken organiseert RVO.nl een ‘online chat’-sessie voor eigenaren van huurwoningen. Ondernemers en gemeenten kunnen in deze sessies advies krijgen over manieren om hun woningen te verduurzamen, en daar eventueel (financiële) ondersteuning bij te krijgen.

Met de chatfunctie biedt RVO.nl naar eigen zeggen “de mogelijkheid om op een andere manier met ons te communiceren”. De organisatie – die uitvoering geeft aan verschillende overheidsmaatregelen zoals de ISDE-subsidie – richt zich met de chatsessies vooral op ondernemers, gemeenten, VvE’s, woningcorporaties en verhuurders

Chatten over verschillende regelingen

De chatfunctie wordt tot eind dit jaar aangeboden, op beperkte tijden. Eens in de twee weken kan op donderdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 online met een adviseur van RVO.nl worden gechat. Het gaat daarbij om de ‘even weeknummers’. Wie een relevante vraag heeft, kan aanstaande donderdag (dit is week 36) contact zoeken. De chatfunctie is ingebouwd in de websites van een aantal regelingen die RVO.nl uitvoert:

• STEP: Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (voor woningcorporaties die de energieprestaties van bestaande huurwoningen willen verbeteren waarvan de huurprijs onder de liberalisatiegrens ligt).
RVV: Regeling Vermindering Verhuurheffing (fiscaal voordeel bij de bouw of verbouw van woningen in krimpgebieden, of transformatie van vastgoed naar woonfunctie – voor nieuwe aanvragen is de regeling inmiddels gesloten).
• SEEH: Subsidie energiebesparing eigen huis voor VvE (subsidieregeling voor VvE’s die energiebesparende maatregelen treffen voor hun gebouw en/of appartementen).U kunt chatten

Op deze websites is de chatfunctie beschikbaar als onderaan de betreffende pagina een oranje knop verschijnt met de tekst ‘Start live chat’.

> Leestip: In het ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ is opgenomen dat de ‘InvesteringsSubsidie Duurzame Energie’-regeling (ISDE) wordt verlengd
Nederlands Warmtepomp Congres
Op 10 oktober aanstaande vindt tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 plaats. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier ingegaan op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
Informatie over het programma en de wijze van inschrijven, is te vinden op de speciale congreswebsite.
Reageer op dit artikel