nieuws

“Als op zichzelf staand product heb je weinig aan een warmtepomp”

Sector

Op 10 oktober vindt tijdens Vakbeurs Energie in Den Bosch het Warmtepomp Congres 2018 plaats. Insteek van het congres is de rol van warmtepompen
binnen de energietransitie. Om hier een succes van te maken, is het cruciaal dat woningcorporaties, architecten, adviseurs en andere betrokkenen hun kennis en praktijkervaring met elkaar delen, zo geeft de organisatie aan in een interview.

“Als op zichzelf staand product heb je weinig aan een warmtepomp”

In de media wordt de laatste tijd veelvuldig over warmtepompen  geschreven en gesproken. Wat is de meerwaarde van dit congres?
“In kranten en op radio en tv wordt inderdaad veel aandacht besteed aan warmtepompen, maar de berichtgeving is meestal erg oppervlakkig en zeker niet altijd gebaseerd op feiten. Er wordt bijvoorbeeld nauwelijks aandacht besteed aan ‘het integrale verhaal’. Als op zichzelf staand product heb je weinig aan een warmtepomp. Het toestel functioneert alleen als onderdeel van een totaalsysteem, en daarin spelen uiteenlopende zaken, zoals isolatiewaarden, bewonersgedrag en een afgiftesysteem, ook een belangrijke rol. Daarnaast ontbreekt zoals gezegd vaak de feitenkennis. Als het bijvoorbeeld over kosten, efficiëntie of de toepasingsmogelijkheden in bestaande woningen gaat, lees of hoor je maar al te vaak halve waarheden of feitenvrije meningen. Op dit congres delen experts kennis die is gebaseerd op onderzoek en praktijkervaringen. Daar kunnen bezoekers echt mee verder.”

Wat is de inhoudelijke insteek van het programma?
“De rode draad wordt gevormd door de energietransitie. De Nederlandse gaskraan wordt langzaam maar zeker dichtgedraaid, gasketels maken steeds vaker plaats voor warmtepompen – of werken ermee samen – en huishoudens zullen snel moeten wennen aan een andere, veel duurzamere manier om hun huis te verwarmen en te koelen. Dat levert grote uitdagingen op voor woning­eigenaren en bouwpartijen, ook zij moeten een omslag maken. Daarin ondersteunt dit congres ze met inhoude­lijke kennis, inspirerende praktijkvoorbeelden, en het leggen van netwerkverbindingen.”

Op welke doelgroep is het congres gericht?
“Iedereen met professionele belangstelling in de techniek en toepassingsmogelijkheden van warmtepompen is welkom. In het bijzonder is het programma gericht op opdrachtgevers en eindgebruikers in brede zin: denk aan woningcorporaties en projectontwikkelaars, maar ook aan installateurs, architecten, adviseurs en vastgoedmedewerkers van gemeenten. Daarbij willen we dat bezoekers uit verschillende subsectoren niet alleen nieuwe kennis opdoen, maar ook hun eigen kennis met elkaar delen. Daarom is er een paneldiscussie in het programma opgenomen en kunnen mensen na afloop van het congres informeel met elkaar in gesprek tijdens de netwerkborrel.”

Het congres vindt plaats tijdens Vakbeurs Energie. Op welke manier is er daarbij sprake van ‘kruisbestuiving’?
“Op Vakbeurs Energie wordt uitgebreid aandacht besteed aan duurzame energietechnieken, en ook op de beursvloer speelt de warmtepomp op verschillende manieren een belangrijke rol. Zo organiseert Vakblad Warmtepompen op 9 en 11 oktober de Warmtepompen Innovatieroute waar beursbezoekers gratis aan  deel kunnen nemen. Tijdens een route van anderhalf uur geven experts daarbij een korte toelichting op actuele ontwikkelingen. Die activiteit sluit perfect aan op het congres. Beursbezoekers kunnen op een van de genoemde dagen meelopen om snel informatie op te pikken, en op 10 oktober voor verdieping en uitgebreide praktijkvoorbeelden het congres bezoeken. Verder is het natuurlijk mogelijk om op woensdagochtend de beursvloer te bezoeken om meteen daarna deel te nemen aan het congres dat letterlijk ‘een deur verder’ plaatsvindt.”

Wanneer zijn jullie als organisatie tevreden?
“Uiteraard willen we graag dat deelnemers kennis en informatie opdoen waar ze nu hun eigen professionele praktijk mee verder kunnen. Daarbij willen we bezoekers ook nieuwe invalshoeken bieden, en voor zover nodig een aantal misverstanden uit de weg helpen.
Minstens zo belangrijk is dat bezoekers zich na afloop geïnspireerd voelen. In de sessies op het congres wordt zo veel mogelijk met praktijkvoorbeelden gewerkt, om te laten zien welke oplossingen in de praktijk kunnen worden geboden. Het belangrijkste is dat iedereen na afloop naar huis gaat met meer kennis, nieuwe ideeën en inspiratie voor nieuwe of al lopende projecten.”

Meer informatie

Het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 wordt georganiseerd door Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW).

Locatie:
‘1931 Congrescentrum’
‘s-Hertogenbosch

Datum en tijd:
10 oktober 2018, 12.15 – 19.00

Programma en inschrijven:
www.nederlandswarmtepompcongres.nl

Reageer op dit artikel