nieuws

Swichteam RVO ondersteunt bij overstap naar aardgasvrije nieuwbouw

Sector

Swichteam RVO ondersteunt bij overstap naar aardgasvrije nieuwbouw

Bij een bouwvergunning, al dan niet in aanvraag, die nog uitgaat van een gasaansluiting kan, vanwege nieuwe inzichten, de behoefte bestaan om aardgasvrij te worden. Het nieuwe Switchteam Aardgasvrije Nieuwbouw van RVO biedt ondersteuning om die mogelijkheid te onderzoeken.

Een team van deskundigen biedt ondersteuning aan partijen om een geplande nieuwbouwproject te wijzigen naar aardgasvrij. In vijf werkdagen adviseert het switchteam of, en zo ja op welke manier, kan worden overgestapt. In het advies wordt ingegaan op de mogelijkheden en financiële gevolgen van het aardgasvrij maken van het project. Het advies is een soort quickscan waarbij voldoende ruimte is voor maatwerk.

Swichteam voor grote partijen als projectontwikkelaars, woningcorporaties
Partijen zoals gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, particuliere verhuurders (vooral de grotere partijen), institutionele beleggers en maatschappelijke organisaties (maatschappelijk vastgoed) kunnen gebruikmaken van het Switchteam.

Switchteam bestaat uit deskundigen
Een Switchteam bestaat uit een pool van meestal drie deskundige medewerkers beschikbaar gesteld door projectontwikkelaars, bouwbedrijven, installatiebedrijven, netbedrijven en warmtebedrijven. De werkgever betaalt voor de inzet van de deskundige medewerker(s). De aanvrager(s) van een switchteam betalen gezamenlijk de financiële tegemoetkoming aan deze werkgevers. Kosten zijn 500 euro per dag per persoon en een maximum van 7.500 euro (exclusief BTW) per Switchteam. In ieder team zit in een bouwexpert, een installateur en een bouwkostenexpert. De projectontwikkelaar stelt meestal de bouwkostenexpert beschikbaar. Aanvullend aan het Switchteam kan de expertise van een ruimtelijk ontwerper worden ingezet.

Uiterste best doen voor aardgasvrije woningen
De deskundigen en de aanvrager tekenen een intentieverklaring. Daarin staat dat alle betrokken partijen per nieuwbouwproject (/locatie) hun uiterste best doen om aardgasvrije woningen te bouwen. Zorg dat u de vraagstelling vooraf duidelijk heeft, voordat het Switchteam wordt ingezet. RVO.nl analyseert de vraag en matcht de meest geschikte deskundigen aan de nieuwbouwlocatie. Er wordt samengewerkt met diverse organisaties in opdracht van het Ministerie van BZK.

Swichteam levert niet-bindend advies
De inzet van een Switchteam levert een niet-bindend advies op voor de betreffende locatie. Het team brengt advies uit aan de opdrachtgever(s) en deelt zijn kennis en ervaring met andere partijen.

Meer informatie

>>>>Leestip: Opmars gasloos huis

>>>Nog een tip: Nederlands Warmtepomp Congres

Op 10 oktober aanstaande vindt tijdens de Vakbeurs Energie in Den Bosch het Nederlands Warmtepomp Congres 2018 plaats. Vanuit verschillende invalshoeken wordt hier ingegaan op de maatschappelijke, financiële en technische aspecten van de energietransitie in de gebouwde omgeving.

Informatie over het programma en de wijze van inschrijven, is te vinden op de speciale congreswebsite.

Reageer op dit artikel