nieuws

Polluitslag: kleine meerderheid wil snel aardgasverbod nieuwbouw

Sector

Polluitslag: kleine meerderheid wil snel aardgasverbod nieuwbouw

Sinds deze maand is het in Nederland ‘in principe’ verboden om nieuwbouwwoningen op het aardgasnetwerk aan te sluiten. Alleen in uitzonderingsgevallen is het nog toegestaan om gasketels te plaatsen. Verschillende partijen uit de bouwwereld vonden dat de invoering van het verbod moest worden uitgesteld. Een meerderheid van de bezoekers van deze website is het daar niet mee eens.

Volgens projectontwikkelaars, corporaties en Bouwend Nederland had het aardgasverbod voor nieuwbouw een half jaar moeten worden uitgesteld, zodat het op 1 januari 2019 zou worden ingevoerd. In een poll op vakbladwarmtepompen.nl werd aan bezoekers gevraagd hoe zij hierover denken.

Geen steun voor uitstel
Een meerderheid van 54 procent bleek deze oproep voor uitstel niet te steunen. Deze tegenstanders kozen als antwoordoptie dat het gebruik van HR-ketels in nieuwbouw ‘achterhaald’ en ‘niet klantvriendelijk’ is: ‘Woningbezitters moeten toch afscheid nemen van gas, als ze dat in een later stadium doen kost dat meer’. 45 procent van de polldeelnemers gaf aan het wel eens te zijn met uitstel van het verbod: ‘Een te snel verbod leidt tot vertraging en kosten bij bestaande bouwplannen. De overheid moet dit een half jaar uitstellen’.
Dat laatste is, zo blijkt inmiddels, niet gebeurd. Het aardgasverbod is een feit, al kunnen gemeenten er in uitzonderingsgevallen – lees: bij gebrek aan alternatieven – van afwijken. Desalniettemin heeft een meerderheid van de grote gemeenten in Nederland al aangegeven het verbod te zullen handhaven.

Nieuwe poll
Inmiddels is op de frontpagina van deze website een nieuwe poll geplaatst. De stelling waarop kan worden gestemd, luidt als volgt:

‘De geluidsproductie van buitenunits staat de massale toepassing van lucht/water-warmtepompen in de weg’

Wat vindt u? We zijn benieuwd naar uw mening!

> Leestip: Woningcorporaties kunnen de komende drie jaar zo’n 100.000 sociale huurwoningen extra aardgasvrij maken. Daarvoor is het plan de Startmotor opgesteld.

Reageer op dit artikel