nieuws

Nieuwe subsidiemogelijkheid voor warmtepompen in zorginstellingen

Sector

Nieuwe subsidiemogelijkheid voor warmtepompen in zorginstellingen

Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft onlangs de ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen en duurzame energie bij zorginstellingen’ (EDZ) in het leven geroepen. Met deze nieuwe, kortdurende regeling worden maatregelen gestimuleerd voor de verduurzaming van zorginstellingen. Naast zaken als duurzame verlichting, zonneboilers, biomassaketels en verbeteringen in de isolatie, komen ook warmtepompen ervoor in aanmerking.

De subsidieregeling is deze maand ingegaan en eindigt op 1 januari 2019. Voor deze periode heeft het ministerie een bedrag van in totaal 4,7 miljoen euro beschikbaar gesteld: 4,2 miljoen is bestemd voor het ondersteunen van maatregelen, en 500.000 euro als financiële bijdrage in de kosten van een procedure voor het verkrijgen van een keurmerk.

Minimum- en maximumbedragen
Om in aanmerking te komen voor een subsidiebedrag moet een zorginstelling aan een paar voorwaarden voldoen. Zo mag het subsidiebedrag niet meer dan 15 procent van de kosten van een maatregel dekken, en is er een minimum (10.000 euro) en maximum (100.000 euro) gesteld aan het bedrag dat een instelling kan aanvragen. Een zorgcentrum dat procedurele kosten maakt om een duurzaamheidskeurmerk wil krijgen, kan daar maximaal 5.000 euro subsidie voor krijgen.

Alleen ‘echte’ warmtepompen
Een andere restrictie is dat er geen subsidie wordt verstrekt aan een zorginstelling die in aanmerking komt voor energie-investeringsaftrek (IEA), en ook instellingen die al een beroep doen op het Besluit stimulering duurzame energieproductie (voor de installatie van een WKK-systeem) hebben geen recht op een bijdragen vanuit de nieuwe  EDZ-regeling.
In de regeling worden geen specifieke eisen gesteld aan het type of vermogen van een warmtepomp waar subsidie voor wordt aangevraagd. De wettekst stelt alleen dat het systeem moet zijn bestemd voor “het verwarmen van bestaande dan wel nieuw te bouwen zorginstellingen”. Installaties die altijd worden geregeld op basis van koelvraag – en feitelijk dus koelmachines zijn – voldoen daarmee niet aan de wettelijke subsidie-eisen.

Meer informatie over de regeling – en een aanvraagformulier – staat op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies.

> Leestip: Voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE), een al langer lopende subsidieregeling voor woningen en bedrijven, is dit jaar een bedrag van 100 miljoen euro gereserveerd.

Reageer op dit artikel