nieuws

Opmars gasloos huis

Sector

Opmars gasloos huis

Vier op de tien nieuwbouwwoningen werden vorig jaar zonder aardgasaansluiting opgeleverd. Het aandeel gasloze nieuwbouw stijgt snel.

Tekst: Marc Doodeman

Dat blijkt uit onderzoek van Rigo. In de Randstad wordt al meer dan de helft van de nieuwbouw zonder gas gebouwd. De komende vijf jaar zal minstens 53 procent van de nieuwbouw aardgasloos zijn, blijkt uit de bouwplannen. In dat percentage zijn bouwhoofdstad Amsterdam en ook Eindhoven niet meegenomen. In Amsterdam rekent men de komende twee jaar op 75 procent aardgasloze bouw. In Eindhoven is het aandeel nog niet vergunde bouwplannen zonder gas zelfs al 90 procent.

In sommige gemeenten, zoals Purmerend en Almere, werden in 2017 bijna 100 procent van alle woningen opgeleverd zonder aardgas. Nieuwe woningen in deze gemeenten worden met name op stadsverwarming gekoppeld.

Kanttekening bij het onderzoek is dat maar 56 procent van de gemeenten aan het onderzoek heeft deelgenomen en dat veel van de deelnemende gemeenten geen goed overzicht heeft over gasloos bouwen.

Grote verschillen tussen gemeenten
Het onderzoek laat zien dat er grote verschillen zijn tussen de gemeenten. 41 procent van de deelnemende gemeente zegt in 2017 geen enkele gasloze woning te hebben opgeleverd.

In Noord-Holland is bij 68 procent van de aanvragen voor omgevingsvergunningen geen gas gepland. In Drenthe ligt dat aandeel op 14 procent.

De gemeenten die aangeven in de toekomst aardgasloos te willen gaan bouwen, hebben het over “vanaf 2018, 2019 of 2020”. Volgens Rigo lijk het erop dat het merendeel van de gemeenten volledig aardgasloos wil gaan bouwen binnen niet al te lange termijn.

Omdat veel plannen nog “zacht” zijn, en er nog geen vergunning is verleend, is de verwachting dat het eenvoudiger is om de aanstaande woningen van het gasnet af te halen. Ook al zou de beslissing al gevallen zijn om woningen mét gasaansluiting te bouwen, dan nog denkt 18 procent van de ondervraagde gemeenten dat de nieuwbouwplannen nog teruggedraaid kunnen worden.

Stadsverwarming populairst
Stadsverwarming (34 procent) en de warmtepomp via bodem (22 procent) werden in 2017 het vaakst als bron voor verwarming gebruikt. Het aandeel stadsverwarming is vooral hoog vanwege grote projecten in Almere, Lelystad , Arnhem en Den Haag.

Of de kosten die gemoeid zijn met aardgasloze woningbouw een knelpunt vormen voor de energietransitie, kan Rigo niet uit de interviews met de gemeente destilleren. Wel valt op dat bouwende partijen gemeenten soms benaderen voor een bijdrage in de kosten en dat voor individuele bouwers de kosten hoog zijn, met name bij bestaande bouw.

Meer betalen voor gasloos
Consumenten lijken een voorkeur te hebben voor een gasloos huis, al willen ze er nog niet veel meer voor betalen. Uit recent onderzoek blijkt dat 73 procent van de consumenten het onderwerp duurzaamheid ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ vindt bij de aanschaf van een nieuwbouwwoning. Een nog iets groter percentage (76 procent) zou bij de keuze voor een nieuwbouwwoning de voorkeur geven aan gasloos.

De bereidheid meer te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoning blijkt onder woonconsumenten echter zeer beperkt. Onvoorwaardelijk, dat wil zeggen onafhankelijk van de terugverdientijd, blijkt nog niet de helft van de potentiële kopers bereid te zijn extra voor een energiezuinige nieuwbouwwoning te betalen, zou blijken uit onderzoek van projectontwikkelaar BPD.

Een ander onderzoek laat zien dat bijna de helft van de consumenten zegt extra te willen betalen voor een duurzaam huis: 46 procent van de kopers heeft er tot 5.000 meer voor over; 30 procent wil wel tot 10.000 extra betalen voor warmtepompen en isolatie en nog eens 15 procent wil tot 15.000 extra voor een energiezuinige nieuwbouwwoning betalen.

Reageer op dit artikel