nieuws

Gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt definitief vanaf 1 juli 2018

Sector

De gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen vervalt definitief vanaf 1 juli 2018. Dat is te lezen in het Staatsblad.

Gasaansluitplicht voor nieuwbouw vervalt definitief vanaf 1 juli 2018

In het Staatsblad van 8 mei 2018 verscheen het ‘Besluit van 26 april 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie)’. In dit besluit wordt de inwerkingtreding geregeld van de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET). De Wet VET is een wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet. De wijziging moet Nederland helpen om te schakelen naar een duurzaam energiesysteem.

Gasaansluitplicht geschrapt per 1 juli 2018
De Wet VET treedt gefaseerd in werking, staat in het Besluit. Per 1 juli 2018 treden de onderdelen in werking samenhangend met het schrappen van de gasaansluitplicht voor nieuwbouwwoningen uit de Gaswet. Een aantal onderdelen treedt per 1 januari 2019 in werking. En er is nog een aantal onderdelen waarvoor op een later moment een besluit wordt genomen over de inwerkingtreding.

Overleg over gasaansluitplicht
“Het is rijksbeleid om een periode van twee maanden aan de houden tussen publicatie van de wet en de inwerkingtreding. Voor de onderdelen die op 1 juli 2018 in werking treden is de periode in dit geval korter dan twee maanden. Over de gasaansluitplicht is intensief overleg gevoerd met stakeholders. Inwerkingtreding op 1 juli 2018 wordt om die reden niet bezwaarlijk geacht.” Dat staat in de toelichting bij het Besluit.

Protest brancheverenigingen genegeerd
De wetgever reageert hiermee op de protesten van een aantal brancheverenigingen uit de bouw- en vastgoedwereld die de invoering per 1 juli 2018 als onverantwoord hebben bestempeld. Aedes, Bouwend Nederland en NEPROM pleitten in een brief aan ministers Wiebes en Ollongren voor een invoering per 1 januari 2019. “Wanneer daadwerkelijk een algeheel aansluitverbod voor de nieuwbouw per 1 juli van dit jaar wordt ingevoerd, dan getuigt dat niet van behoorlijk bestuur”. Dat schreef Bart van Breukelen, voorzitter van projectontwikkelaarsvereniging Neprom in de brief.

Lees ook: Opmars voor gasloos huis

Reageer op dit artikel