nieuws

Volgende stap richting EPBD-herziening

Sector

Volgende stap richting EPBD-herziening

De instemming door een Parlementscommissie heeft een voorgestelde aanscherping van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) een stap dichterbij gebracht. De herziening moet bijdragen aan verwezenlijking van de Europese 2030-klimaatdoelstellingen.

Eind 2016 publiceerde de Europese Commissie een voorstel voor de herziening van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), een pakket richtlijnen met betrekking tot de energetische prestaties van gebouwen. Het doel van die voorgenomen herziening is om ervoor te zorgen dat de EPBD bijdraagt een het behalen van de 2030-klimaatdoelstellingen. Op 11 oktober stemde de ‘ITRE’-commissie – die zich bezighoudt met industrie, onderzoek en energie – over dit voorlopige voorstel. Negen Europese sectorverenigingen hadden vooraf opgeroepen om er onder andere in op te nemen dat er regelmatige inspecties van technische gebouwsystemen komen, en er maatregelen worden ingevoerd om een gezonder binnenklimaat te waarborgen. De gezamenlijke verklaring staat als PDF-bestand op de website van AREA.

Instemming door ITRE-commissie
Uiteindelijk heeft de ITRE-commissie in grote meerderheid ingestemd met de voorlopige plannen voor een EPBD-herziening. In het oorspronkelijke voorstel van de Commissie staan onder andere de volgende wijzigingen:

• Er komt een langetermijnbeleid voor gebouwrenovaties, dat integraal onderdeel wordt van de energie- en klimaatplannen van EU-lidstaten.
• Voor nieuwbouw komt er een algemene Europese verplichting om aan minimale energieprestatie-eisen te voldoen.
• De definitie van ‘gebouwgebonden technische installaties’ wordt verruimd. Zo worden ook decentrale elektriciteitsopwekking en de gebouwgebonden infrastructuur voor het opladen van elektrische auto’s inbegrepen. Daarnaast komen er eisen met betrekking tot deze voorzieningen (zoals een verplichting om elektrische oplaadmogelijkheden te realiseren in grote garages onder kantoren of appartementencomplexen).
• Er wordt een tool ontwikkeld waarmee kan worden vastgesteld in hoeverre een gebouw energie kan opslaan en ‘slim’ kan anticiperen op pieken en dalen op het openbare energienetwerk.
• De energieprestatie-certificaten van grote openbare gebouwen worden transparanter; een certificatendatabase moet inzicht geven in het actuele energiegebruik van gebouwen waar veel publiek komt.
• Er komen meer, en efficiëntere, controles op GBS-systemen en verwarming- en airco-installaties.

‘Competitief en duurzaam Europa
De ITRE-commissie heeft ingestemd met een eigen rapport dat is gebaseerd op het Commissievoorstel en enkele – relatief kleine -wijzigingen en aanpassingen omvat. In een reactie op die instemming stelt de European Heat Pump Association dat de EPBD “een belangrijk beleidsinstrument is voor een competitief en duurzaam Europa”. De organisatie is naar eigen zeggen tevreden met het werk dat in de ITRE-commissie is verricht, en met de brede consensus over de herzieningentekst. “Het is verfrissend om te zien dat de noodzaak voor modernisering van de Europese gebouwvoorraad krachtig wordt ondersteund in de ITRE-commissie”, aldus Thomas Nowak, secretaris-generaal van de EHPA. “We zijn ook erg tevreden met het feit dat het koolstofvrij maken van de verwarmings- en koelingsector bij de nieuwe prioriteiten in de EPBD-richtlijn hoort. We hopen dat het getoonde ambitieniveau nu wordt overgenomen.”

Volgende stap in het proces
Nu het ITRE-rapport is goedgekeurd, is het Europees Parlement aan zet. Algemeen wordt verwacht dat de Europarlementariërs in grote meerderheid in zullen stemmen met het rapport. Een struikelblok kan daarna de Raad van Ministers zijn; ook dit orgaan moet een standpunt innemen, waarna het met het Parlement tot een akkoord moet komen voordat de voorgestelde EPBD-wijziging kan worden omgezet in wetgeving. Volgens ingewijden blinkt de Raad van Ministers bij dit onderwerp echter vooral uit in gebrek aan ambitie en is de Raad er vooral op uit om het oorspronkelijke Commissievoorstel te torpederen. Uiteindelijk zullen er dus nog pittige onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement aan te pas komen voordat de EPBD daadwerkelijk wordt aangescherpt.

> Tip: Begin dit jaar stemden EU-landen in het kader van de EPBD in met een nieuwe methode voor bepaling van de energieprestatie van gebouwen.

Reageer op dit artikel