nieuws

‘Overheid moet labelverbetering bij corporaties afdwingen’

Sector

‘Overheid moet labelverbetering bij corporaties afdwingen’

De afgelopen periode konden bezoekers van warmtepompen.nl stemmen op de stelling dat de overheid energielabelverbetering bij woningcorporaties moet afdwingen middels sancties. Een kleine meerderheid van de deelnemers aan deze poll gaf aan het hiermee eens te zijn.

Afgelopen zomer werd een bericht gepubliceerd waaruit bleek bleek dat een kwart van alle woningcorporaties afspraken over toekomstige labelverbetering niet na zal komen. Volgens die afspraak, gemaakt in het Convenant Energiebesparing Huursector, moeten corporatiewoningen in 2021 gemiddeld uitkomen op energielabel B. Uit onderzoek is echter gebleken dat onder corporaties weliswaar een breed draagvlak voor de besparingsafspraken bestaat, maar dat de energieagenda van (inmiddels demissionair) minister Kamp ‘onvoldoende concreet is om actief op in te kunnen spelen’.

Poll-uitslag
De exacte tekst van de poll op de warmtepompen.nl die naar aanleiding hiervan werd gestart, luidde: ‘Een kwart van de woningcorporaties lijkt afspraken over energielabelstappen niet na te komen. De overheid moet labelverbetering afdwingen middels sancties.’ Bezoekers van de website hebben er massaal op gereageerd, en in meerderheid stemden ze in met de stelling: 62 procent gaf aan het ermee eens te zijn (want ‘verduurzaming van de gebouwde omgeving is niet vrijblijvend’), terwijl 38 procent van de stemmers aangaf het niet met de stelling eens te zijn (omdat ‘stimuleren beter is dan sanctioneren’).

Nieuwe stelling
Inmiddels staat een nieuwe poll klaar, met een stelling over de aanpassingen aan de ISDE-subsidieregeling. Sinds 1 juli van dit jaar komen warmtepompen met een relatief klein vermogen (tot 3,5 kW) voor meer subsidie in aanmerking, terwijl warmtepompen met een groter vermogen voortaan minder subsidie krijgen. De stelling waarop kan worden gereageerd luidt: ‘Het is goed dat de ISDE-regeling is aangepast, zodat de keuze voor een warmtepomp met een kleiner vermogen wordt gestimuleerd.’ Wat vindt u hiervan? U kunt uw mening aangeven in de rechterkolom op de homepage van deze website. We zijn benieuwd naar uw mening!

Reageer op dit artikel