nieuws

Ambitie Rutte III: 200.000 woningen per jaar van het aardgas

Sector

Ambitie Rutte III: 200.000 woningen per jaar van het aardgas

In het regeerakkoord van CDA, VVD, CU en D66 is opgenomen dat er 50.000 gasloze nieuwbouwhuizen worden gebouwd en 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar van het gas af moeten worden gehaald. Dit moet bijdragen aan de doelstelling om in 2030 49 procent minder CO₂ (56 megaton) uit te stoten. 

De doelen moeten aan het eind van de kabinetsperiode zijn gehaald; als dat niet lukt, moeten de woningen zodanig energiezuinig worden dat ze op korte termijn alsnog gasloos kunnen worden gemaakt. Volgens het nieuwe kabinet Rutte wordt zo een eerste stap gezet op weg naar de verduurzaming van 200.000 huizen per jaar, een tempo dat nodig is om tot 2050 de hele voorraad van 6 miljoen woningen te verduurzamen.

Warmterecht in plaats van aansluitplicht
De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden aangescherpt en in nieuwbouwwijken zal niet meer standaard een gasnet worden aangelegd. De aansluitplicht van gas wordt vervangen door een warmterecht. Op het moment dat gasnetten moeten worden vervangen, zal het netbedrijf in overleg met de gemeenten bekijken hoe in de toekomstige energievraag kan worden voorzien.
Andere maatregelen met betrekking tot de woningmarkt betreffen een verlaging in de verhuurdersheffing voor corporaties die investeren in verduurzaming, en het aanjagen van de woningbouwproductie.

Meer informatie over regeringsplannen is te lezen in een artikel op Cobouw

> Leestip: het volledige regeerakkoord (‘Vertrouwen in de Toekomst’) is online te downloaden (pdf-bestand, 70 pagina’s).

Reageer op dit artikel