nieuws

Wereldwijde toepassing ‘seizoensgebonden efficiëntie’

Sector

Wereldwijde toepassing ‘seizoensgebonden efficiëntie’

Het Japanse tijdschrift Japan Airconditioning Heating & Refrigeration News heeft een overzicht gepubliceerd met energiebesparingsnormen die wereldwijd worden ingevoerd met betrekking tot airco-apparatuur.

In ontwikkelde landen is de energie-efficiëntieverhouding EER (Energy Efficiency Ratio) algemeen erkend als index voor het bepalen van energieprestaties. De EER is echter een ‘nominale’ norm die voorbijgaat aan de seizoensgebondenheid van energiegebruik. In Europa wordt daarom tegenwoordig uitgegaan van de ‘seizoensgebonden’ prestatie-index Seasonal Energy Efficiency Ratio (SEER). De Verenigde Staten hanteert hier een eigen variant op, de de Integrated Energy Efficiency Ratio (IEER).

Verschillende ‘seizoensindexen’
Inmiddels wordt in steeds meer landen overgestapt op een seizoensgebonden berekening. Zo hanteert Japan de jaarlijkse prestatiefactor APF (Annual Performance Factor), en in regio’s zoals Zuidoost-Azië, waar airco-apparatuur uitsluitend wordt gebruikt om te koelen, gaat men uit van de ‘seizoensgebonden koelprestatiefactor’ CSPF (Cooling Seasonal Performance Factor). Ook in Hongkong, Taiwan, Vietnam, de Filipijnen, Maleisië en India wordt de CSPF ingevoerd. In sommige van deze landen is toepassing van de SCPF vooralsnog vrijwillig; in andere landen geldt al een wettelijke plicht.

Latijn-Amerika en Afrika
In Latijns-Amerika voerde Brazilië in 2008 minimumeisen in met betrekking tot energieprestaties; hier wordt uitgegaan van de Minimum Energy Performance Standards (MEPS); kort daarna is dit initiatief gevolgd in landen als Argentinië, Chili en Mexico. Vorig jaar is de MEPS-standaard ook overgenomen in Uruguay en Colombia. Met betrekking tot Afrikaanse landen is in Kenia afgelopen maand energie-etikettering op basis van MEPS-richtlijnen verplicht geworden. In mei van dit jaar werd soortelijke wetgeving van kracht in Egypte.

Ecodesign
Overigens loopt Europa op een ander punt nog steeds ver voor op de rest van de wereld. De EU is internationaal gezien de enige regio waar een Ecodesign-richtlijn geldt waarin is vastgelegd dat fabrikanten al in de ontwerpfase rekening moeten houden met de milieubelasting van een product tijdens de volledige verdere levenscyclus; van grondstofgebruik tot afvoer van het product. Deze regeling is ook aangenomen door de regio’s rond de EU.

Bron: IIR/IIF

Reageer op dit artikel