nieuws

SDE+: Verdubbeling van aantal duurzame energieprojecten

Sector

SDE+: Verdubbeling van aantal duurzame energieprojecten

Dit voorjaar is aan een recordaantal van 4.530 projecten ondersteuning toegezegd vanuit de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Dit is een verdubbeling ten opzichte van het aantal projecten in de ronde van afgelopen najaar (2.197), en een verviervoudiging ten opzichte van de voorjaarsronde van 2016 (986 projecten).

Het Ministerie van Economische Zaken ondersteunt duurzaam opgewekte energie uit zon, wind, water, geothermie en biomassa in Nederland via de SDE+. In de ‘voorjaarsronde’ is voor maximaal 5,8 miljard euro aan subsidie toegekend. In de eerste maanden van 2017 waren zonne-energieprojecten voor het eerst SDE+ koploper qua aangevraagd budget, met een totaalbedrag van 2,8 miljard euro.

Bijdrage een energiedoelstellingen
De toegewezen projecten in de afgelopen voorjaarsronde dragen bij volledige realisatie bij aan de Nederlandse energievoorziening met een productie van 21,4 petajoule (PJ) per jaar. Dit komt overeen met een bijdrage van 1,1 procent aan het aandeel hernieuwbare energie. Nederland heeft in het Energieakkoord een aandeel van 14 procent hernieuwbare energie als doel in 2020 en 16 procent in 2023 afgesproken. Voor deze ronde van de SDE+ was voor bijna 7,1 miljard euro aan projecten ingediend.
Alle SDE+ projecten uit de voorjaarsronde zijn te bekijken op een interactieve kaart.

Budgetten en realisatie
De SDE+ is zo ingericht dat zo veel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. De regeling prikkelt aanvragers om projecten voor een zo laag mogelijk subsidiebedrag in te dienen. Het totale budget van de SDE+ (twaalf miljard euro) is dit jaar drie miljard euro hoger dan in 2016. In totaal is in de SDE+ rondes tot en met de voorjaarsronde 2017 aan circa 29.500 projecten subsidie toegekend. Bijna een kwart van deze projecten is inmiddels gerealiseerd. 62 procent van de projecten verkeert nog in de ontwikkelings- of bouwfase. Bij 14 procent van de projecten waarvoor een subsidiebeschikking is afgegeven, is geconcludeerd dat realisatie niet mogelijk bleek. Deze beschikkingen zijn vervolgens ingetrokken.

Najaarsronde 2017
Ook in dit najaar kunnen bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie gaan produceren, gebruikmaken van de SDE+ regeling. De inschrijving voor de najaarsronde van de SDE+ is geopend van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Voor de projecten die binnen deze periode worden aangemeld is een budget van zes miljard euro beschikbaar.

Bron: Rijksoverheid.

Reageer op dit artikel