nieuws

‘Minimaal energielabel C’-plicht voor kantoren in voorbereiding

Sector

‘Minimaal energielabel C’-plicht voor kantoren in voorbereiding

Nederland streeft naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. In 2016 zijn de partijen in het Energieakkoord in dat kader overeengekomen dat er een verplichting komt om kantoorgebouwen minimaal te laten voldoen aan de eisen voor energielabel C.

Op basis van deze afspraak is wetgeving in voorbereiding waarin wordt vastgelegd dat vanaf 2023 kantoren met een oppervlakte van 100m² of meer alleen nog mogen worden gebruikt als ze minstens energielabel C hebben (klik hier voor de Kamerbrief met meer uitleg). De planning is dat het besluit hiertoe nog dit najaar ter goedkeuring naar de Ministerraad gaat.

Uitzonderingen op de regel
Er komt overigens wel een aantal uitzonderingen op de labelplicht. Monumenten, gebouwen die voor minder dan vijftig procent een kantoorfunctie hebben én panden die binnen twee jaar worden gesloopt, getransformeerd of onteigend, hoeven niet aan de label-C-eis te voldoen. Wat uiteraard niet wegneemt dat het ook voor dergelijke panden zinvol is om energiebesparende maatregelen te treffen.

Extra aandacht vanuit overheid
Door nu al toe te werken naar energielabel C – of beter – kunnen kantooreigenaren de benodigde maatregelen zo veel mogelijk meenemen in de geplande onderhoudsmomenten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland besteedt deze maand in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties extra aandacht aan dit onderwerp. In dat kader is alle informatie rond de ‘minimaal label C’-verplichting bij elkaar gezet op een online webpagina.

> Leestip: Steeds meer kantoren beschikken al over een duurzaam energielabel.

Reageer op dit artikel