nieuws

Nieuwe rekenmethode maakt milieubelasting gebouwen beter zichtbaar

Sector

Nieuwe rekenmethode maakt milieubelasting gebouwen beter zichtbaar

De meetmethode DuurzaamheidsPrestatie Gebouwen (DPG), die vorig jaar is ontwikkeld door W/E adviseurs en het  TKI-KIEM consortium, maakt de milieubelasting van gebouwen beter zichtbaar. Dit blijkt uit het rapport Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA.

De DPG borduurt voort op de EnergiePrestatie Gebouwen (EPG) en Milieuprestatie Materialen Gebouwen (MMG). Zo ontstaat een integrale prestatie-indicator van de hele levenscyclus van een gebouw.

Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen

In het rapport zijn ter illustratie het energiegebruik en de materiaalinzet van twee gerenoveerde en twee nieuwe onderwijsgebouwen opgenomen. De gebouwen scoren beter op de integrale prestaties dan referentiegebouwen. Ook blijkt dat de factor ‘energie’ dominanter is dan de factor ‘materiaal’. Dit komt onder meer omdat energie die gebruikt wordt bij de productie van materialen, kan worden teruggewonnen voor de opwekking van duurzame energie.

Circulariteit meten in CPG

Er is nu nog geen methode om de circulariteit van een gebouw te meten. In het rapport staat hiervoor wel een aanzet. Net als bij de DPG combineert de CirculariteitsPrestatie Gebouw (CPG) meerdere scores en legt hij deze samen langs één meetlat. RVO.nl verleende voor de ontwikkeling van deze nieuwe rekenmethode subsidie in het kader van de regelingen Topsector Energie.

Het rapport Duurzaamheidsprestaties onderwijsgebouwen MJA staat online op de website van RVO (als PDF).

Bron: RVO.nl.

Reageer op dit artikel