nieuws

ISDE-regeling met name in trek voor warmtepompen

Sector

ISDE-regeling met name in trek voor warmtepompen

Met de InvesteringsSubsidie Duurzame Energie (ISDE) komt de overheid eindgebruikers tegemoet bij de aanschaf van duurzame verwarmingssystemen zoals zonneboilers, warmtepompen of biomassaketels. Uit de laatste cijfers van RVO, uitvoerder van de regeling, blijkt dat het overgrote deel van de subsidieaanvragen de aanschaf van een warmtepomp betreft. 

De InvesteringSubsidie Duurzame Energie voor kleine apparaten die duurzame energie – feitelijk warmte – produceren komt voort uit het Energieakkoord in 2013. De meerjarige ISDE-regeling werd gestart op 1 januari 2016 en loopt door tot en met 31 december 2020. Voor het huidige kalenderjaar is 90 miljoen euro subsidie beschikbaar en kunnen aanvragen – zowel door particulieren als bedrijven – worden ingediend tot en met 31 december 2017.

Aanvragen voor warmtepompen

Uit gegevens van RVO, de uitvoerder van de ISDE-regeling, blijkt dat in de eerste zeven maanden van dit jaar 13.459 subsidieaanvragen zijn binnengekomen. Als ze allemaal worden goedgekeurd, vertegenwoordigen ze samen een subsidiebedrag van ruim 43 miljoen euro. Opvallend is het grote aandeel ‘warmtepompaanvragen’: ongeveer twee derde van de particuliere aanvragen en bijna driekwart van de zakelijke aanvragen betreft de aanschaf van een warmtepompinstallatie.

> Lees meer over aanpassingen die onlangs zijn doorgevoerd in de ISDE-regeling om de specifieke keuze voor warmtepompen met een kleiner vermogen te stimuleren.

Reageer op dit artikel