nieuws

Extra impuls voor energiebesparing bij kleine bedrijven en huishoudens

Sector

Extra impuls voor energiebesparing bij kleine bedrijven en huishoudens

Kleine bedrijven en huishoudens kunnen 10 petajoule (PJ) extra energie besparen. Met die overtuiging hebben zes partijen die zich hebben verbonden aan het Energieakkoord een convenant gesloten. Het doel is om particulieren inzicht te geven in hun energiegebruik, en besparingsmogelijkheden aan te bieden. Volgens de initiatiefnemers dragen voorlichting, goede samenwerking en subsidie bij om dat doel te bereiken.

Deelnemers aan het convenant zijn:
• branchevereniging Energie Nederland
• Netbeheer NL
• Uneto-VNI
Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)
• Ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken.

Met de overeenkomst wordt een verdere invulling gegeven aan het Energieakkoord. Daarin is een energiebesparing van in totaal 100 PJ afgesproken. De nieuwe afspraken moeten leiden tot 10 PJ minder energiegebruik in 2020, wat gelijk staat aan het gebruik van 150.000 huishoudens.

Inzicht via slimme meter

Huishoudens met een slimme meter hebben krijgen maandelijks inzicht in hun energiegebruik. Uit onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) blijkt dat inzicht en bewustwording al tot besparingen leiden. De energiebedrijven willen de komende drie jaar bij 750.000 huishoudens slimme energieproducten en -diensten installeren die zijn gebaseerd op realtime inzicht in het energiegebruik.

Subsidie

De komende vier jaar stelt de rijksoverheid bovendien in totaal 160 miljoen euro aan aanvullende subsidie beschikbaar om de markt voor warmtepompen, zonneboilers, biomassaketels en pelletkachels een extra impuls te geven. Deze subsidie is ondergebracht in de regeling Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE).

Monitoring

De Borgingscommissie van het Energieakkoord monitort alle afspraken. Als bepaalde doelen niet worden bereikt, volgen aanvullende maatregelen; die kunnen ook extra verplichtingen voor de marktpartijen omvatten. RVO.nl draagt bij aan de monitoring van acties in de overeenkomst. Dit gebeurt onder meer via de jaarlijkse meting van de ontwikkeling van de besparingsmarkt, maar ook door het aantal uitgevoerde projecten en geïnstalleerde maatregelen bij te houden.

Meer informatie

Meer informatie over de gesloten overeenkomst is te vinden in de volgende bronnen:
• De Kamerbrief over het convenant energiebesparing gebouwde omgeving
• Het Convenant ’10 PJ energiebesparing gebouwde omgeving’
• Alles over slimme meters.

Reageer op dit artikel