nieuws

Wijzigingsblad voor norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Sector

Wijzigingsblad voor norm ‘Energieprestatie van gebouwen’ gepubliceerd

Voor het bepalen van de energieprestatie van gebouwen (EPG) is NEN-norm 7120 in 2011 in het leven geroepen. Sindsdien zijn er verschillende correcties op de norm doorgevoerd, en onlangs publiceerde het norminstituut NEN een volledig wijzigingsblad. Middels dat blad worden nieuwe technieken in de norm ondergebracht en de methodiek verbeterd. 

Sinds begin 2016 konden marktpartijen commentaar indienen op het normontwerp van NEN 7120. In totaal zijn er ruim 60 commentaren/opmerkingen gemaakt, die door de normcommissie zijn besproken en eventueel tot wijzigingen hebben geleid. Vervolgens heeft de commissie het bezwaar van enkele commentaargevers afgehandeld, waarna uiteindelijk tot een definitieve norm is gekomen.

Aanvullingen

De belangrijkste onderwerpen die in het wijzigingsblad zijn opgenomen:

• De waardering van biomassa
• Aanpassing van de getalswaarde voor de primaire energiefactor voor elektriciteit
• Waardering van booster warmtepompen
• Herziene waardering van water/water-, brine/water- en lucht/water-warmtepompen voor ruimteverwarming
• Waardering van ventilatieconvectoren
• Waardering van de elektrische voorverwarming van een natuurlijke toevoerluchtvolumestroom

Waarschijnlijk is dit de laaste aanpassing van NEN 7120; vanuit de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) wordt namelijk een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen ontwikkeld. Dit met het oog op de introductie van de BENG-eisen.

Bron: NEN

Reageer op dit artikel