nieuws

Steeds meer bedrijven kiezen voor milieumanagement

Sector

Steeds meer bedrijven kiezen voor milieumanagement

Milieumanagement is voor bedrijven uitgegroeid van ‘groene optie’ tot ‘strategische waarde’, voornamelijk als reactie op consumenten die duurzame producten willen. Dit blijkt uit een door certificatie-instelling DNV GL en onderzoeksbureau GFK Eurisko uitgevoerd internationaal onderzoek. Meer dan 1.700 professionals werden daarbij ondervraagd, om te bepalen hoe bedrijven met milieumanagement omgaan.

Uit de onderzoeksresultaten van 2017, die zijn vergeleken met die van een soortgelijk onderzoek uit 2014, blijkt dat ‘de stem van de klant’ van belang is. Verzoeken van klanten zijn een drijfveer die in het onderzoek van 2017 het meest aan belang wint. Met een stijging van 15 procent sinds 2014 is het nu de op één na belangrijkste drijfveer, ná naleving van wet- en regelgeving. Voor driekwart van de respondenten is dit laatste de voornaamste beweegreden.
Bedrijven zien zich nog steeds geconfronteerd met dezelfde uitdagingen als in 2014. De voornaamste risico’s zijn verbonden met afvalmanagement, met name de afvalverwerking (55 procent), de verwerking van gevaarlijke materialen (44 procent) en het lozen van afvalwater (36 procent).

Normen bieden waarde

Ruim de helft van de  respondenten noemt de afname van het aantal milieuongevallen als het belangrijkste voordeel van milieumanagement. Dit aspect wordt gevolgd door verbeterde relaties met overheden (48 procent), kostenbesparing (40 procent) en concurrentievoordeel (36 procent). 80 procent van de onderzochte bedrijven is overtuigd van de toegevoegde waarde van een milieumanagementsysteem dat is gebaseerd op de internationale ISO 14001-norm en certificering door derden. Het wordt met name beschouwd als een instrument om aan wettelijke eisen te voldoen (77%) en de prestaties te verbeteren (72%).

Klik hier voor het volledige onderzoeksrapport en de bijbehorende infographic.

Reageer op dit artikel