nieuws

‘Onderschrijven Energieakkoord door fossiele-energiebedrijven is goede zaak’

Sector

‘Onderschrijven Energieakkoord door fossiele-energiebedrijven is goede zaak’

“Steeds meer ‘fossiele’ energiebedrijven sluiten zich aan bij de energietransitie. Zo ondertekende Shell onlangs alsnog het Energieakkoord. Is dit een goede ontwikkeling?” Zo luidde de vraag die de afgelopen weken aan bezoekers van de website www.http://www.vakbladwarmtepompen.nl werd gesteld. Een ruime meerderheid gaf een bevestigend antwoord.

Toen vier jaar geleden het Energieakkoord werd gesloten, hoorde een aantal belangrijke partijen uit de fossiele energiesector niet bij de ondertekenaars. Enkele maanden geleden besloten bedrijven als Shell, Gasterra en KVGN (Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland) zich alsnog achter het akkoord te scharen. “Bij de opzet van het Energieakkoord was de focus heel erg gericht op een groter percentage duurzame energie. Daar zag men blijkbaar voor ons minder een rol weggelegd. Je ziet dat de focus nu verschuift naar het terugdringen van de CO₂-uitstoot. En daar kunnen we wel een belangrijke bijdrage aan leveren”, aldus Han Fennema, voorzitter van de KVGN, destijds in het Financieel Dagblad.

’Grote slag slaan’

De vraag is in hoeverre het de transitie uiteindelijk ten goede komt als grote bedrijven uit de fossiele energiewereld zich ook achter het Energieakkoord scharen. Bijna driekwart (72 procent) van de websitebezoekers die op deze vraag reageerden vinden van wel. Zij zijn het eens met de gedachte dat er een grote slag wordt geslagen als zulke marktpartijen zich op duurzame energie richten. 28 procent van de reageerders is het daar niet mee eens. Volgens hen reageren ondernemingen als Shell en Gasterra ‘louter vanuit eigen marktbelang en niet vanuit duurzaamheidsoverwegingen’. Dat zij zich bij het Akkoord aansluiten zou ‘alleen maar vertragend’ werken.

Nieuwe poll

Inmiddels staat er een nieuwe poll op de website van vakblad Warmtepompen. Dit keer staan de duurzaamheidsinspanningen van woningcorporaties centraal. Er zijn afspraken gemaakt waarin is vastgelegd dat woningcorporaties ervoor moeten zorgen dat hun woningen in 2021 een ‘gemiddeld energielabel B’ hebben. Onlangs bleek uit onderzoek echter dat een kwart van de corporaties dit niet lijkt te gaan redden. De nieuwe stelling waar op kan worden gereageerd luidt daarom: ‘De overheid moet labelverbetering afdwingen middels sancties’. U vindt de poll in de rechterkolom van de homepage. We zijn benieuwd naar uw mening!

Reageer op dit artikel