nieuws

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen vervalt

Sector

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoningen vervalt

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijke stap in het terugdringen van de CO

-uitstoot. Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft hiervoor gisteren een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Minister Kamp: ‘In de Energieagenda heeft het kabinet aangegeven dat in 2050 de CO₂-uitstoot naar bijna nul moet zijn teruggebracht. Om dat te bereiken, moeten we ook van het aardgas af. Een groot deel van de CO₂-uitstoot, zo’n 30 procent, wordt nu nog veroorzaakt voor het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen. Met het laten vervallen van de verplichte gasaansluiting bij nieuwbouwwijken nemen we opnieuw een belangrijke stap op weg naar het terugdringen van deze CO₂-uitstoot.” Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien. “Van deze maatregel zal dan ook een stimulerend effect uitgaan op de totstandkoming van alternatieve warmtebronnen,” aldus de bewindsman.

Tienduizenden huizen

Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of het bestaande net uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen, is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Bestaande woningen

Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader ontwikkeld worden. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel van het zogenoemde transitiepad lagetemperatuurwarmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt.

Bron: Rijksoverheid.

>Leestip: Onlangs werd bekend dat de gemeente Rotterdam jaarlijks 8.000 woningen aardgasvrij wil maken.

Reageer op dit artikel