nieuws

Overheid maakt afspraken over energiebesparing en stimuleert toepassing warmtepompen

Sector

Overheid maakt afspraken over energiebesparing en stimuleert toepassing warmtepompen

Het doel van 100 petajoule (PJ = 10^15 Joule) energiebesparing in 2020 uit het Energieakkoord is een stap dichterbij gekomen. Het kabinet, energieleveranciers, netbeheerders en bedrijven die besparingsproducten en -diensten leveren, hebben afspraken gemaakt rond energiebesparingen bij huishoudens en klein-zakelijke gebruikers. Dit convenant is, zo heeft EnergieCentrum Nederland (ECN) doorberekend, goed voor een energiebesparing van 10 PJ: het elektriciteits- en gasgebruik van ongeveer 150.000 huishoudens.

Minister Kamp van Economische Zaken: “Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen, is de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie noodzakelijk. Deze opgave wordt makkelijker gehaald als de vraag naar energie daalt. Om deze doelen te kunnen bereiken, is de inzet nodig van iedereen: van de overheid, van bedrijven én van burgers. Het gesloten convenant, dat een forse energiebesparing van 10 PJ mogelijk maakt, is hiervan een goed voorbeeld.”

Stimuleren aanschaf warmtepompen en zonneboilers

De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse bedrijven en huizen minder door gas en meer door duurzame bronnen worden verwarmd. Om die reden stelt het ministerie van Economische Zaken voor de jaren 2017 tot en met 2020 in totaal 160 miljoen euro beschikbaar voor de ISDE-regeling. Met de ISDE-regeling wordt de aanschaf van onder meer kleinschalige warmtepompen en zonneboilers gestimuleerd.

Bron: Rijksoverheid.

Reageer op dit artikel