nieuws

Waerdse Energie Circuit wisselt warmte en koude uit tussen bedrijven en wooncomplexen

Sector

Waerdse Energie Circuit wisselt warmte en koude uit tussen bedrijven en wooncomplexen

“Volgens president Trump is klimaatverandering onzin, maar de realiteit is anders”, aldus het Waerdse Energie Circuit in een verklaring. Het platform zet naar eigen zeggen “een mega CO2 besparingsproject tegen opwarming van ONZE aarde” op, door in Heerhugowaard bedrijven, instellingen en wooncomplexen met elkaar te verbinden. Daardoor kunnen ze onderling warmte- of koude-overschotten uitwisselen.

Het Waerdse Energie Circuit wordt gerealiseerd door een stelsel van buizen die het noordelijk deel van de bedrijventerreinen De Zandhorst en De Vaandel, het stadshart, het stationsgebied, Bedrijventerrein Beveland en het zuidelijk deel van Heerhugowaard met elkaar verbinden.

Quickscan

Het project is gestart met het eerste stuk in het noordelijk deel van het Circuit. Hier ging een verkennend onderzoek aan vooraf. Negen bedrijven – De Burg, Futura Composites, Paramelt, Parcan, Kuiper en Zn. Transport, Ammeraal Beltech, Bukom, Versunie en Rotocoat – hebben samen met de Bedrijfskring Heerhugowaard, de gemeente Heerhugowaard en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een quickscan financieel ondersteund. De conclusie van deze quickscan was dat aansluiten op het Waerdse Energie Circuit zeer zinvol is.

Nadenken over energie-uitwisseling

Het idee van het op een slimme manier warmte en koude uitwisselen in Heerhugowaard is al in 2012 ontstaan. Het Heerhugowaardse bedrijf Kodi Energiebesparende Technieken werd gevraagd door de gemeente om met een heel aantal bedrijven op het industrieterrein Zandhorst na te denken over onderlinge energie-uitwisseling tussen deze bedrijven. Ook was er de vraag vanuit Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier of de warmte uit hun riolen kon worden hergebruikt door de bedrijven op het industrieterrein.

Enorm warmteoverschot

Toen Kodi begin 2014 samen met Energy Valley de warmte- en koudevraag van deze bedrijven in kaart bracht, bleek dat de bedrijven gezamenlijk 250.000 GJ aan warmte per jaar over hadden. Dit is vergelijkbaar met het energiegebruik van 7.500 woningen. Tijdens de quickscan kwam het idee om deze warmte te koppelen aan nieuw te installeren asfaltcollectoren in een tweetal wegen. Die mogelijkheid deed zich voor omdat de wegen van de N23 (Westfrisiaweg) en de wegen op De Vaandel nog van een toplaag moesten worden voorzien. Dat was een mooi, natuurlijk moment om deze collectoren aan te brengen.

Asfaltcollector als warmtewisselaar

De warmte die in de zomer aan het hete asfalt wordt onttrokken, wordt afgevoerd naar een zogenoemde aquifer, oftewel grondwaterdragende aardlaag. De asfaltcollector fungeert als een warmtewisselaar, die de warmte aan het asfalt onttrekt. In de winter kan juist koude worden onttrokken. En dat is zeer interessant voor de koudevraag van een aantal van de deelnemende bedrijven. Het potentieel bij deze bedrijven is behoorlijk: 140.000 GJ per jaar, vergelijkbaar met het energiegebruik van 4.500 woningen.

Meer informatie is te vinden op de website van het Waerdse Energie Circuit.

Reageer op dit artikel