nieuws

Gassector bepleit warmtepompen en sluit zich alsnog aan bij het Energieakkoord

Sector

Gassector bepleit warmtepompen en sluit zich alsnog aan bij het Energieakkoord

Bedrijven als Shell, Gasterra, Nogepa (olie- en gasindustrie) en belangenvereniging voor de gassector KVGN hoorden in 2013 niet bij de ondertekenaars van het Energieakkoord. Inmiddels hebben ze zich alsnog achter het akkoord geschaard; KVGN heeft zelfs plannen ontwikkeld om de energietransitie aan te jagen.

“Bij de opzet van het Energieakkoord was de focus heel erg gericht op een groter percentage duurzame energie. Daar zag men blijkbaar voor ons minder een rol weggelegd. Je ziet dat de focus nu verschuift naar het terugdringen van de CO2-uitstoot. En daar kunnen we wel een belangrijke bijdrage leveren”, zo verklaarde Han Fennema, voorzitter van de KVGN tegenover het Financieel Dagblad. Zijn vereniging heeft een pakket maatregelen samengesteld dat aansluit bij de doelstelling van een CO2-neutrale energievoorziening in 2050. De kern van het KVGN-pakket is dat er nog altijd een rol zal zijn weggelegd voor – bij voorkeur groen – gas, maar alleen als duurzame alternatieven ontbreken.

Hybride warmtepompen

Bij de maatregelen die de KVGN voorstelt, gaat het onder andere om de grootschalige uitrol van hybride warmtepompen voor woningen, de inzet van vloeibaar aardgas (lng) in de transportsector, investeringen in geothermie, CO2-afvang, en het stimuleren van de productie van groen gas. Met de inzet van hybride warmtepompen – waarin een warmtepomp wordt gecombineerd met een gasketel – zou het gasgebruik in 1 miljoen Nederlandse woningen kunnen worden gereduceerd van 1,5 miljard kubieke meter naar 300 miljoen kubieke meter, rekende Fennema voor aan een journalist van het Financieel Dagblad. “Dat is een besparing van de gasvraag van 80 procent. De resterende 20 procent dient dan alleen nog om de piekvraag naar warmte af te dekken, en die 20 procent kan straks volledig duurzaam, want in 2023 denken we dat er al voldoende hernieuwbaar gas geproduceerd wordt om die piekvraag in te vullen. Met de combinatie hybride warmtepomp en groen gas kan dus al in 2023 een miljoen woningen CO2-neutraal gemaakt worden.”

All-electric waar mogelijk

Opmerkelijk is dat Fennema in hetzelfde interview ervoor pleit om nieuwbouwwoningen direct gasloos te bouwen en van goede isolatie te voorzien, zodat ze met een all-electric warmtepomp kunnen worden verwarmd. Ook een groot deel van de bestaande woningen kan all-electric worden verwarmd; hybride warmtepompen komen in zijn visie alleen aan de orde als ze de meest economische groene oplossing zijn. Inmiddels is de gassector ook al in gesprek gegaan met installateurs, om ze voor te lichten over de mogelijkheid om bewoners een alternatief voor de hr-ketel te bieden. Om ervoor te zorgen dat consumenten uiteindelijk niet duurder uit zijn, moet schaalvoordeel ervoor zorgen dat de kosten van een warmtepomp dalen en de terugverdientijd ervan korter wordt, aldus Fennema.
De komende maanden wordt nog doorgerekend welke investeringen er nodig zijn voor realisatie van het maatregelenpakket dat de KVGN voorstelt.

>Leestip: Onlangs sloot de overheid een green deal om de bouw van aardgasloze woningen te stimuleren.

Reageer op dit artikel