nieuws

Definitieve SDE correctiebedragen 2016 beschikbaar

Sector

Definitieve SDE correctiebedragen 2016 beschikbaar

Ontvangt u Stimulering Duurzame Energieproductie SDE of SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie die u opwekt? De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van de correctiebedragen. Op 21 maart 2017 zijn de definitieve correctiebedragen 2016 in de Staatscourant gepubliceerd.

Bedrijven en (non-)profitinstellingen kunnen SDE+ subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

Bijstelling van uw subsidie

RVO.nl stelt na afloop van het kalenderjaar de uiteindelijke hoogte van de subsidie vast aan de hand van de vastgestelde definitieve correctiebedragen en de productiegegevens van het afgelopen kalenderjaar. Dit heet ‘bijstellen’. RVO.nl verrekent de subsidie met de al ontvangen voorschotten. Deze bijstelling kan zowel positief als negatief zijn.

Meer weten?

Publicatie Staatscourant
De voorlopige en definitieve correctiebedragen van voorgaande jaren zijn ook beschikbaar.
Informatie over de bijstelling vindt u in de folder Uw SDE(+) subsidie bijgesteld.

Bron: RVO.nl

Reageer op dit artikel