nieuws

AREA position paper over de Clean Energy Package

Sector

AREA position paper over de Clean Energy Package

De Europese organisatie voor Koeling, Airconditioning en Warmtepompen AREA heeft een position paper uitgebracht over de Clean Energy Package. Hierin gaat AREA met name in op de drie voorstellen die voor de installatiesector relevant zijn.

AREA (Air conditioning and Refrigeration European Association) heeft een position paper uitgebracht over de Clean Energy Package. Deze is gericht op het concurrerend houden van de Europese Unie met het oog op de schone-energietransitie waardoor de mondiale energiemarkten veranderen. Het document van AREA is meer in het bijzonder gericht op de drie voorstellen die voor de installatiesector van koeling, airconditioning en warmtepompen van belang zijn.

Energieprestatie van gebouwen

Ten aanzien van de ‘Energy Performance of Buildings Directive’ (Richtlijn energieprestatie van gebouwen) richt AREA zich voornamelijk op periodieke inspecties. Doel daarvan is het behoud van de huidige drempels waarbij tevens de ventilatie- en luchtkwaliteitcontroles inbegrepen zijn, omdat deze de mate van integratie van systemen weerspiegelen.

Hernieuwbare energiebronnen

Voor wat betreft de ‘Renewable Energy Sources Directive’ (Richtlijn hernieuwbare energiebronnen) pleit AREA met name voor meer vrijheid voor de EU lidstaten om de maatregelen vast te stellen die het meest aangepast zijn aan hun eigen niet-bindende doelstellingen.

Energie-efficiëntie

Tenslotte betuigt AREA zijn steun aan de voorstellen in de ‘Energy Efficiency Directive’ (Richtlijn energie-efficiëntie) om een betere controle van het opgenomen energieverbruik voor verwarming en koeling mogelijk te maken.

Het volledige AREA position paper is hier verkrijgbaar.

Reageer op dit artikel