nieuws

Helft van de Nederlanders wil voorlopig nog niet van aardgas af

Sector

Hoewel steeds meer gemeenten plannen maken om woonwijken van het aardgas af te koppelen en duurzaam te verwarmen, geeft ruim de helft van de Nederlanders aan dat ze voorlopig nog niet van aardgas af willen. Iets minder dan 40 procent wil dit wel; met name jongeren staan positief tegenover duurzame, gasloze alternatieven. Dit blijkt uit onderzoek van Stichting HIER Klimaatbureau onder 1.859 respondenten.

Helft van de Nederlanders wil voorlopig nog niet van aardgas af

Jade Oudejans van het HIER klimaatbureau: “Om onze energievoorziening duurzaam te maken en klimaatverandering tegen te gaan, moeten we stoppen met het gebruik van aardgas in woningen en gebouwen. Een gigantische operatie, want ruim zeven miljoen Nederlandse huishoudens gaan op een andere manier koken en verwarmen. Voor veel mensen leidt deze overgang tot grote veranderingen. Daarom is het belangrijk hen hier op tijd bij te betrekken.”
In een eerder onderzoek van het HIER klimaatbureau bleek dat 47 procent van de respondenten het ermee eens was dat huishoudens moeten stoppen met het gebruik van aardgas. Als het letterlijk dichter bij huis komt, wordt dat percentage lager. In het nieuwe onderzoek van HIER geeft nog maar 38 procent van de ondervraagden aan te willen dat de gemeente op korte termijn – binnen vijf jaar – met plannen komt voor de vervanging van aardgas in hun wijk. Meer dan helft (52 procent) wil dat niet.

Meerderheid jongeren wil wel op korte termijn vervanging aardgas

Met name jongeren staan echter wel open voor de transitie naar een aardgasloze gebouwde omgeving. Hoe jonger de respondenten, hoe vaker zij aangeven op korte termijn van aardgas af te willen. Van de 18 tot 24-jarigen geeft 48 procent dit antwoord, tegenover 32 procent van de 55-plussers.

grafiek-1
Grafiek 1: Wilt u dat uw gemeente op korte termijn (binnen vijf jaar) met plannen komt voor de vervanging van aardgas in uw wijk? (Bron: Stichting HIER klimaatbureau)

Opmerkelijk is dat tien procent van de respondenten in het onderzoek aangeeft geen aardgas te gebruiken voor verwarmen en koken, terwijl de realiteit is dat slechts vijf procent van de huishoudens in Nederland geen aardgas gebruikt. Oudejans: “We merken dat veel Nederlanders niet beseffen dat aardgas, behalve voor koken, ook voor verwarmen en warm water wordt gebruikt. Maar liefst tachtig procent van het aardgas in een huishouden wordt gebruikt voor verwarming. Omdat de cv-ketel meestal niet in het zicht staat, is niet iedereen zich hier van bewust.”

Betrokkenheid bij keuze voor alternatief

Ruim de helft van de Nederlanders wil wel graag betrokken worden bij de keuze voor het alternatief voor aardgas in hun wijk, terwijl bijna een derde erop vertrouwt dat de gemeente een juiste keuze maakt. Jongeren geven vaker aan op hun gemeente te vertrouwen dan ouderen.

Alles over aardgasvrij wonen

In 2050 moet de energievoorziening in Nederland volledig duurzaam zijn. Dat betekent dat ruim zeven miljoen huishoudens op een andere manier moeten gaan verwarmen en koken. Via de website www.hierverwarmt.nl informeert het HIER klimaatbureau bewoners over de alternatieven en de plannen voor de vervanging van aardgas in hun buurt.

>Leestip: Onlangs maakte Amsterdam bekend concrete plannen te ontwikkelen voor aardgasloze verwarming.

Reageer op dit artikel