congres

Sector

Webinar: ‘Hoe versnellen we de energietransitie?’

Webinar: ‘Hoe versnellen we de energietransitie?’

Met het oog op klimaatverandering en energieleveringszekerheid is het noodzakelijk om de energietransitie zo snel mogelijk te realiseren. Speciaal voor partijen die zich bezighouden met de energietransitie organiseert NEN op dinsdag 27 juni van 11.00 tot 12:00 een gratis webinar: ‘Hoe versnellen we de energietransitie?’. Na inschrijving kan dit webinar gratis worden gevolgd.

 

Tijdens het webinar komen onder andere de volgende vragen aan de orde:
• Hoe realiseren en versnellen we de energietransitie?
• Welke afspraken zijn er nodig om chaos te voorkomen?
• Hoe kunnen normen helpen om energie-innovaties sneller marktrijp te maken?

Zes centrale thema’s

Aan de hand van zes thema’s wordt – met praktische voorbeelden ter illustratie – besproken welke afspraken nodig zijn om expertise, producten en diensten sneller in de markt te zetten:
1. Interoperabiliteit tussen energiesystemen (onder meer: ‘elektronen ontmoeten moleculen’)
2. Versnellen van innovaties en marktintroducties
3. Borgen van inpasbaarheid in de huidige boven- en ondergrondse ruimte en infrastructuur
4. Sociale innovatie en maatschappelijke betrokkenheid
5. Verifieerbaarheid en transparantie van energie- en CO₂-prestaties
6. Integratie met andere systeemontwikkelingen en transities

Tijdens het webinar is er volop gelegenheid om vragen te stellen. Na inschrijving op de website van NEN kan het webinar gratis online worden gevolgd.

Reageer op dit artikel