congres

Sector

Instructiebijeenkomsten leiden op tot ‘erkend deskundige energielabel’

Instructiebijeenkomsten leiden op tot ‘erkend deskundige energielabel’

Wie zich erkend deskundige met betrekking tot energielabels wil kunnen noemen, moet verplicht een instructie van RVO.nl volgen. In juni, september en december vinden deze instructiebijeenkomsten plaats.

Op de website van RVO.nl staat een helder overzicht met alle stappen die moeten worden ondernomen voordat iemand zichzelf ‘erkend deskundige’ mag noemen. Een van die stappen is het volgen van de genoemde instructiebijeenkomst. Om te worden toegelaten tot zo’n bijeenkomst, moet aan een van de volgende twee voorwaarden worden voldaan:
• Men is gediplomeerd EPA-adviseur of EPA-opnemer volgens BRL 9500-01
of
• Men heeft het Examen Erkend Deskundige Energielabel Woningbouw afgelegd en kan een bewijs van vakbekwaamheid van SVMNIVO overleggen.

Instructiebijeenkomsten in 2017

In 2017 worden instructiebijeenkomsten op de volgende data gegeven:
• donderdag 15 juni, 14.00 uur
• donderdag 14 september, 14.00 uur
• donderdag 7 december. 14.00 uur
Nadere informatie over de locatie wordt uiterlijk twee weken voor aanvang toegestuurd, samen met een toegangsbewijs. Deelname aan de bijeenkomsten is gratis, en ze gaan alleen door bij een minimum aantal deelnemers. Bij onvoldoende deelnemers worden mensen die zich hebben aangemeld automatisch doorgeschoven naar de eerstvolgende mogelijkheid. Uiterlijk 2 weken voor aanvang ontvangen zij hier bericht over.

Aanmelden voor een instructiebijeenkomst is mogelijk via het registratieformulier.

Reageer op dit artikel