congres

Sector

Europese Commissie dient voorstel in voor ratificatie akkoord van Kigali

Europese Commissie dient voorstel in voor ratificatie akkoord van Kigali

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend om het ‘Kigali-akkoord’ voor wereldwijde reductie van HFK’s – gassen die ook als koudemiddel in airco’s en warmtepompen worden gebruikt – te ratificeren. Als de Raad van de EU het voorstel aanneemt, wordt het ‘akkoord van Kigali’ definitief uitgevoerd en kan implementatie ervan niet meer worden gedwarsboomd door andere landen.

Het voorstel tot ratificatie betreft het akkoord dat in oktober vorig jaar in Kigali werd gesloten. Daarbij kwamen de 197 partijen die zijn aangesloten bij het Protocol van Montreal overeen om de productie en het gebruik van HFK’s wereldwijd af te bouwen. In ontwikkelde landen moet de eerste reductie plaatsvinden in 2019; de meeste ontwikkelingslanden krijgen langer de tijd om HFK-gebruik af te bouwen.

Klimaatdoelstellingen, werkgelegenheid en investeringen

Om het Kigali-akkoord definitief in werking te laten treden, moet het worden geratificeerd door minimaal 20 landen. Aan die minimumeis wordt in één keer voldaan als de EU het akkkoord ratificeert. “Deze mijlpaal zal ons niet alleen helpen bij het voldoen aan onze klimaatdoelstellingen”, aldus Miguel Arias Cañete, Eurocommissaris voor Klimaatactie en Energie. “Hij zal ook nieuwe mogelijkheden creëren voor Europese fabrikanten van airconditioning en koudemiddelen: ze krijgen er meer toegang mee tot de wereldmarkt, kunnen extra werkgelegenheid realiseren, en investeerders aantrekken.”

Het voorstel van de Commissie kon eerder al op instemming rekenen van het Europees Parlement. Het moet nu nog worden goedgekeurd door de Raad van de Europese Unie. De volledige tekst van het voorstel is hier te vinden (in PDF).

>Achtergrond: Lees hier meer over het akkoord van Kigali.

Reageer op dit artikel