artikel

KNVvK: Vereniging gericht op de techniek achter de warmtepomp

Sector

De Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) speelt sinds haar oprichting in 1908 een belangrijke rol in de ontwikkeling van de koudetechniek. Aanvankelijk werd deze techniek alleen gebruikt voor koeling, maar nu ook steeds meer voor verwarming. Daarmee zijn warmtepompen ook een belangrijk onderwerp voor deze kennisvereniging, die door Nobel-prijswinnaar Heike Kamerlingh Onnes is opgericht.

Tekst: Uko Reinders

KNVvK: Vereniging gericht op de techniek achter de warmtepomp

Het doel van de KNVvK is het vergroten en delen van kennis over koudetechniek. Dat gebeurt onder andere door het organiseren van bijeenkomsten en via het verenigings-blad RCC Koude en Luchtbehandeling. De leden zijn professionals uit de koeltechniek en airconditioning, en steeds meer ook uit de warmtepomptechniek. Dat is een logisch gevolg van de opkomst van warmtepompen, waarvan de techniek in de basis gelijk is aan de techniek die voor koeling en airconditioning wordt gebruikt.

Technisch partner bij samenwerkingsprojecten

Door de opkomst van warmtepompen gaat de KNVvK, met haar uitgebreide internationale netwerk en kenniscentrum in de koudetechniek en air-conditioning, haar kennis ook steeds meer inzetten voor de ontwikkeling van warmtepomptechniek. De vereniging is daarom lid van de Stuurgroep van het Nederlands Platform Warmte-pompen, waar ze optreedt als technisch partner bij samenwerkingsprojecten, technologie-ontwikkeling en kennisoverdracht. Dit betreft de toepassing in zowel woningen als in bedrijfsgebouwen en de industrie.
Een belangrijk onderwerp binnen de koudetechniek en bij warmtepompen is de keuze van het juiste koudemiddel. In de visie van de KNVvK zijn natuurlijke koudemiddelen het beste alternatief voor duurzame koeling en verwarming.

Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen

Toepassingen met natuurlijke koudemiddelen moeten volgens De KNVvK actief worden gestimuleerd. Daarbij is het wel belangrijk om ze op een veilige en economisch verantwoorde manier toe te passen. Om hieraan bij te dragen, heeft de KNVvK de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen (KKNK) opgericht. Dit is een krachtenbundeling van partijen die natuurlijke koudemiddelen belangrijk vinden. Alle natuurlijke koudemiddelen, met name koolwaterstoffen, CO2 en ammoniak, komen in deze kennis-kring aan bod. Zowel leden als niet-leden van de KNVvK kunnen deelnemen aan de activiteiten van de Kenniskring Natuurlijke Koudemiddelen.
Bent u geïnteresseerd, neem dan contact op met de KNVvK via info@knvvk.nl. Als deelnemer houdt de vereniging u op de hoogte van de activiteiten en kunt u er terecht met vragen. Ook kunt u zo meer informatie aanvragen over alle warmtepompactiviteiten van de KNVvK.

Machinefabriek Grasso in ‘s-Hertogenbosch.

Geschiedenis van koeltechniek en warmtepompen
In de periode rond de oprichting van de KNVvK stond de mechanische koeling van levensmiddelen nog in de kinderschoenen. In de eeuwen hiervoor werden vlees en groenten voor het conserveren in putten, mijnschachten en ijshuizen en ijskelders opgeslagen. Daar werden de versproducten met natuurlijk gevormde sneeuw- en ijsblokken koel gehouden. De eerste stappen richting mechanische koeling werden in de negentiende eeuw gezet; de eerste compressiekoelmachine werd in 1834 gepatenteerd. Vanaf 1879 werden koelmachines in Nederland geplaatst. Eerst in bierbrouwerijen, voor de productie van grote staven ijs voor koeling, en daarna ook in margarinefabrieken. De eerste Nederlandse fabriek van koelinstallaties was machinefabriek Grasso in ‘s-Hertogenbosch. Hier werden in 1894 de eerste koelinstallaties voor zuivelfabrieken gemaakt, waarna twee jaar later complete koel- , vries- en ijsinstallaties werden gebouwd. De  koelmachines deden hierop hun intrede in bijvoorbeeld slachthuizen, schepen en bij fabrikanten van kaarsen. Vanaf ongeveer 1900 werd er geen natuurijs meer voor koeling gebruikt.
Aan het begin van 20e eeuw werd ook de eerste warmtepomp in gebruik genomen. Dat gebeurde in het Zwitserse Zürich, maar dat werd geen succes. Lang bleef het stil, tot in de jaren zeventig. Door de energiecrisis werd het onderzoek naar warmtepompen weer opgepakt, maar dat stopte toen de energieprijzen in de jaren tachtig weer daalden. Met de bewustwording dat de aarde als gevolg van CO2-uitstoot opwarmt, werd de warmtepomptechniek daarna weer van stal gehaald en verder ontwikkeld.


> Leestip: Warmtepompen Innovatieroute: inschrijving geopend

Reageer op dit artikel