artikel

Nieuwe norm voor vakbekwame installateurs ventilatiesystemen

Sector

Veel bedrijven zijn niet voldoende vakbekwaam om onderhoud aan ventilatiesystemen goed te kunnen verzorgen, stelt Remi Hompe, branchemanager bij de VLA. “Onder meer daarom hebben we een keurmerk gelanceerd, zodat onderhoud juist wordt verricht en woningeigenaren meer zekerheid krijgen over de kwaliteit van het binnenklimaat van de woning.”

Tekst: Martijn Louws

Nieuwe norm voor vakbekwame installateurs ventilatiesystemen

Remi Hompe is namens de VLA (Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten) initiatiefnemer van het in mei gelanceerde keurmerk.
“Het keurmerk heeft een toetsingsprotocol: er zijn eenduidige richtlijnen opgesteld voor het onderhoud aan ventilatiesystemen”, vertelt hij. “Ook is er een speciale onderhoudscyclus aan het keurmerk gekoppeld, waardoor systemen tijdig en door een specialist worden gekeurd.”

Controle, reiniging en vervanging

De norm ISSO 63 schrijft al voor dat ventilatiesystemen regelmatig aandacht moeten krijgen. VLA Ventilatiekeur houdt in aanvulling hierop ook rekening met externe factoren die tot snellere of juist tragere vervuiling leiden. De VLA gebruikte kennis daarover om een concrete checklist op te stellen die de schoonmaakfrequentie beter bepaalt. Het effect is dat men steeds op het juiste moment controleert, reinigt of vervangt. Volgens Hompe is het keurmerk daarmee allesbehalve een papieren tijger. “Het is een onderhoudskeurmerk, gericht op de praktijk. We kijken allereerst naar de vakbekwaamheid van de installateurs, en vervolgens toetsen gerenommeerde adviesbureaus het onderhoud. Zij kijken of de installateurs het werk in het veld goed en op tijd hebben verricht. Dat gebeurt steekproefsgewijs.”

Remi Hoppe geeft uitleg over VLA Ventilatiekeur.

‘Het gaat vaak mis’

Hompe is er duidelijk over dat de komst van het keurmerk meer dan belangrijk is. “Wij zien dat bedrijven die onvoldoende bekwaam zijn onderhoudswerkzaam-heden aan ventilatiesystemen ‘erbij doen’. En daarbij gaat het vaak mis. Onderhoud omvat namelijk veel meer dan alleen reinigen. Het vraagt om kennis, inzicht en flexibiliteit.” De gecertificeerde VLA Ventilatiekeur-specialisten beschikken daar allemaal over, verzekert Hompe. “Het keurmerk scheidt het kaf van het koren. De vakbekwaamheid van de installateurs wordt gewaarborgd door de erkenningsregeling ‘Ventilatie-voorzieningen voor woningen en gebouwen’ van InstallQ. Het nalaten van onderhoud kan een slechter functionerend systeem en een ongezond binnenklimaat veroorzaken, wat mogelijk tot schade voor de bewoner en zijn woning leidt. Ons advies aan vastgoedeigenaren is dan ook: zorg voor periodiek onderhoud en sluit een onderhoudscontract af met een bedrijf dat werkt volgens de richtlijnen van de VLA.”
Installateurs die onderdeel willen uitmaken van de ‘specialistengroep’ van de VLA kunnen zich aanmelden bij de vereniging. Ze moeten vervolgens een strenge audit ondergaan voordat ze zich ook echt ‘specialist’ mogen noemen. “De VLA-installateurs voeren werk op een hoger niveau uit, vandaar”, verklaart Hompe.

‘Steeds meer bewustzijn’

Hij laat weten dat het keurmerk goed wordt ontvangen. “Met de toename aan allergieën, discussies over CO2-uitstoot, en microbiologische processen, is men zich steeds bewuster van het effect van luchtkwaliteit, zo blijkt. De eerste grote woningbouwcorporaties gebruiken het keurmerk en schrijven voor dat ventilatiesystemen volgens het onderhouds-protocol moeten worden onderhouden door VLA-specialisten.” Ook voor particuliere huiseigenaren moet het keurmerk maatgevend worden, stelt Hompe. “Maar daarvoor hebben we nog wel een weg te gaan. We rekenen dat het nog twee jaar duurt voordat het keurmerk echt bij iedereen bekend is en wordt toegepast voor onderhoud.” Maar, zegt Hompe verder, hoe eerder dit gebeurt, hoe beter. “Het binnenklimaat van woningen moet worden geoptimaliseerd, zowel bij koop- als huurwoningen. De luchtkwaliteit is essentieel voor een gezond binnenklimaat. En om die binnenluchtkwaliteit naar een hoger niveau te krijgen, is het Ventilatiekeur ontwikkeld.”

Ventilatie zonder kieren en naden

Vroeger ging het ventileren in een huis bijna vanzelf. Kieren en naden zorgden voor de luchtverversing. In de moderne woning van tegenwoordig is geen kier of naad meer te vinden en moet er dus anders worden geventileerd. Zo is mechanische luchtafvoer een systeem dat voor voortdurende luchtafvoer zorgt. Balansventilatie is een vorm van mechanische ventilatie, maar het zorgt ook voor de luchttoevoer. Daarbij kan de ventilatie worden afgestemd met sensoren die C02 en vocht kunnen meten. Hompe: “Er zijn tegenwoordig verschillende mogelijkheden voor ventilatie in huis. Goed gebruik en onderhoud zijn in alle vormen noodzakelijk. Daarom hebben wij voor alle specifieke systemen onderhoudsprotocollen en -voorschriften geschreven. Onderhoudsprotocollen en -voorschriften die door de VLA-specialisten worden gevolgd. Woningeigenaren, zoals woningcorporaties, krijgen hiermee zekerheid over de kwaliteit van het binnenklimaat van de woning. Bovendien werkt het ventilatiesysteem efficiënter vanwege het juiste onderhoud, en ook wordt het comfort in de woning verbeterd.”

Reageer op dit artikel